A A A K K K
для людей із порушенням зору
Кадубовецька територіальна громада
Чернівецька область, Чернівецький район

Програма соціально - економічного розвитку Кадубовецької громади на 2021 рік

Дата: 12.02.2021 22:00
Кількість переглядів: 869

Програма соціально-економічного розвитку Кадубовецької громади на 2021 рік

Програма економічного і соціального розвитку Кадубовецької сільської ради

на 2021 рік

2021 рік

с.Кадубівці

ВСТУП

Програма економічного і соціального розвитку Кадубовецької сільської ради на 2021 рік (далі – Програма) визначає сукупність взаємоузгоджених завдань і заходів, що будуть реалізовуватися місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями щодо вирішення нагальних проблем та досягнення стратегічних цілей розвитку ОТГ  у 2021 році.

Нормативно-правовою основою розроблення Програми є:

закони України «Про засади державної регіональної політики», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про добровільне об’єднання територіальних громад»;

постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».

З метою забезпечення цілісності системи планування регіонального розвитку проект Програми враховуватиме положення програмних документів, які діють на державному та регіональному рівнях, а саме:

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки від 5 серпня 2020 р. № 695;

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року, схвалені указом президента України від 30 вересня 2019 №722/2019;

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки»

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 04.02.2020 № 1-36/20«Про затвердження Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року та Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року»;

Указу Президента України від 20 вересня 2019 р. № 713 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції»

Інформаційною базою Програми виступатимуть прогнозні показники економічного і соціального розвитку Кадубовецької сільської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік, пропозиції структурних підрозділів виконавчого апарату сільської ради, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій ОТГ.

Програма буде розроблена на основі комплексного аналізу економічного і соціального розвитку та визначення актуальних проблемних питань розвитку ОТГ.  

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗА

ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД

 Тенденції економічного і соціального розвитку ОТГ

Кадубовецька сільська об'єднана територіальна громада — розташована на території Чернівецького району Чернівецької області. Загальна чисельність населення складає  9418 осіб.  Адміністративний центр — село Кадубівці.

 

 

До складу громади входять 6 населених пунктів —Кадубівці, Василів, Кулівці, Репужинці, Хрещатик, Чуньків.

 В соціальній сфері необхідно забезпечити:

- створення умов по підвищенню рівня життя населення;

- забезпечення виконання соціальних програм, що фінансуються за рахунок бюджетів усіх рівнів;

- збереження та оновлення існуючої соціальної інфраструктури Кадубовецької сільської об’єднаної територіальної громади;

 - підвищення зайнятості сільського населення;

Зайнятість населення та ринок праці. Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності.

Основні проблеми:

- працевлаштування неконкурентоспроможних верств населення (інвалідів, молоді, особливо випускників навчальних закладів);

- низька ефективність залучення інвестицій, які не забезпечують розширення сфери використання праці у сільській місцевості.

Основні цілі:

- збільшення чисельності зайнятого населення;

 - підтримка самостійної зайнятості населення;

- створення нових та легалізація існуючих робочих місць;

- сприяння у працевлаштуванні зареєстрованих безробітних.

Критерії досягнення цілей:

- активізація процесу створення нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності;

- підвищення рівня взаємодії з центрами зайнятості та роботодавцями, що провадять свою діяльність на території сільської ради.

З метою створення та забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, розроблено проектно-кошторисну документацію «Реконструкція двоповерхової нежитлової будівлі під Центр надання адміністративних та соціальних послуг Кадубовецької сільської об’єднаної територіальної громади» (коригування) загальною кошторисною вартістю 13536,857 тис. грн. 

 Основні цілі:

- наближення адміністративних і соціальних послуг до населення;

- комфортне для відвідувачів приміщення і некабінетна система обслуговування.

Критерії досягнення цілей:

  - постійне підвищення рівня обслуговування населення, що обліковуються в сільській раді;

- зручно, швидко і фахово обслуговувати мешканців об'єднаної територіальної громади;

- надавати максимум послуг для осіб в одному місці;

- створити віддалені робочі місця ЦНАП;

- скоротити терміни надання послуг;

- збільшити кількість прийомних годин;

- створити комфортні умови очікування та заповнення документів,

- покращити доступ до інформації та отримання консультації з будь-яких питань.

На території Кадубовецької сільської ради знаходяться:

- дві амбулаторій загальної практики сімейної медицини в с.Кадубівці, с. Репужинці,

- чотири фельдшерсько-акушерських пунктів в с. Чуньків, с. Василів, с. Кулівці, с. Хрещатик

З метою забезпечення високоякісної і доступної медичної допомоги передбачається:

- забезпечення мешканців громади спеціалізованою медичною допомогою шляхом проведення обов’язкової диспансеризації населення один раз на рік із залученням діагностичного обладнання та кваліфікованих медичних фахівців ;

- сприяння укомплектуванню амбулаторій необхідним діагностичним медичним обладнанням;

Критерії досягнення цілей:

- збереження лікувально-профілактичних закладів Кадубовецької об’єднаної територіальної громади, сприяння матеріальному забезпеченню цих закладів

 - вирішення питання кадрового забезпечення.

- стимулювати залучення коштів для розвитку матеріально-технічної бази місцевих амбулаторій.

Освітня галузь ОТГ представлена: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 1 од. Загальноосвітні школи  І-ІІІ ступенів з дошкільнмим закладами -  4 од. Загальноосвітні школи  І-ІІ ступенів з дошкільнмим закладами -  1 од., Кадубовецький дошкільний заклад  – 1 од.,.

- Дитячі  навчальні  заклади – 1 од.

 

 В школах організовано роботу творчих груп, спортивних секцій, шкіл передового педагогічного досвіду. Педагогічні колективи шкіл забезпечують здоровий відпочинок своїх вихованців, ініціюючи максимальну участь дітей у походах, екскурсіях по рідному краю.

 В школах і дошкільних навчальних закладах частково проведено капітальні та поточні ремонти. Проведено відповідні заходи, щодо забезпечення відповідного теплового режиму приміщень в опалювальний період.

Основні цілі:

- впровадження сучасних інформаційних технологій у навчально-виховний процес державного стандарту початкової освіти;

- виконання завдань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- сприяння забезпеченості шкіл сільської ради педагогічними працівниками відповідної фахової підготовки;

 - задоволення потреби громади у дошкільних закладах;

- організація відповідних умов для забезпечення навчального процесу;

Критерії досягнення цілей:

- забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей на період 2021 року;

- формування та впровадження духовних орієнтирів позашкільної освіти;

- Процес розвитку української нації, її духовного відродження, традицій, мови значною мірою залежить від ефективності роботи закладів культури, які спрямовують свою діяльність на збереження та розвиток культурної спадщини, зміцнення матеріально-технічної бази, збереження існуючих та облаштування нових меморіалів, пам’яток, пам’ятних місць.

 

Основні цілі:

Виходячи з необхідності збільшення духовно-інтелектуального потенціалу у 2021 році передбачається забезпечити:

- збереження історико-культурної спадщини;

- організацію повноцінної діяльності творчого потенціалу галузі;

- покращення матеріально-технічної бази

- збереження та примноження культурного надбання,

- належні умови для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання мешканців громади.

У 2021 році планується розвиток зеленого туризму, створення туристичних маршрутів с. Хрещатик, с. Репужинці, с. Кулівці, с. Василів . Туризм – одна з галузей економіки, які найшвидше розвиваються. Багато сільських та селищних та міських громад роблять акцент на розвиток туризму, адже:

туризм створює прямі та непрямі економічні вигоди;

туризм може дати різні соціальні та культурні вигоди;

за допомогою туризму можна досягнути екологічних цілей.

Крім цього, розвиток, що базується на туризмі, часто застосовується в громадах, які не мають іншого вибору для стимулювання економічного розвитку. Однак, не слід забувати, що туризм – це також дуже конкурентний вид діяльності. Одного лише бажання розвивати туризм може бути недостатньо. Змінити ситуацію можна лише тоді, коли громада буде відрізнятися від інших, поєднуючи маркетингові технології зі створенням нових туристичних продуктів.

На території Кадубовецької сільської ради (ОТГ) функціонують футбольні поля, спортивні зали. Цей потенціал може бути використано з метою культивування здорового способу життя та розвитку фізичного розвитку молоді громади під час проведення сільських змагань присвячених, наприклад, Дню села або Дню молоді. Функціонування цих об’єктів допомагає правильній організації дозвілля всіх верств та вікових груп населення.

Сфера внутрішньої торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення є важливою складовою внутрішнього ринку і відіграє значну роль як у формуванні загального економічного потенціалу, так і у забезпеченні потреб населення в товарах і послугах на території об’єднаної громади. Політика у сфері внутрішньої торгівлі спрямована на забезпечення стабілізації споживчого ринку для задоволення соціальних потреб населення, підвищення ефективності правового захисту комерційних відносин між товаровиробниками, продавцями і споживачами на всіх етапах просування товарів. Потреба населення в основних продовольчих та господарських групах товару забезпечується в достатній мірі за прийнятними цінами.

Основні цілі:

- пошук шляхів вирішення питання забезпечення населення необхідними видами побутових послуг.

Критерії досягнення цілей:

- співпраця з власниками об’єктів торгівлі;

У 2021 році для виконання основних завдань у сфері інноваційної діяльності планується забезпечити:

- реалізацію регіональних програм інноваційної спрямованості;

- упровадження інноваційних та інвестиційних проектів із застосуванням енерго-  та ресурсозберігаючих технологій.

 

Основною галуззю економіки Кадубовецької ОТГ є сільське господарство.

На території громади працюють наступні великі  підприємства у сфері сільського господарства:

ПП «Західний буг»

ФГ «Колос К»

ТОВ «Україна»

ТОВ «Урожай»

Основні завдання на 2021 рік та шляхи вирішення проблемних питань:

- забезпечення охорони та раціонального використання земель;

- забезпечення рівноправного доступу сільськогосподарських товаровиробників всіх форм власності до державних та регіональних програм підтримки розвитку агропромислового комплексу, що фінансуються з Державного та місцевих бюджетів;

- зростання обсягів виробництва валової продукції сільського господарства;

- підвищення врожайності сільськогосподарських культур;

- підвищення рівня заробітної плати працівників сільського господарства.

Головними напрямами щодо забезпечення наповнюваності бюджету у 2021 році визначено:

- забезпечення повноти сплати орендної плати за земельні ділянки та земельного податку;

- - забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до зведеного, державного та місцевих бюджетів;

- цільове, раціональне та економне витрачання бюджетних коштів;

- забезпечення своєчасних та повних розрахунків об’єктів бюджетної сфери за спожиті енергоресурси;

- посилення попереднього та поточного контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, вжиття дієвих заходів щодо попередження порушень та вчасного усунення виявлених порушень.

Актуальні проблеми розвитку Кадубовецької сільської об’єднаної територіальної громади 

- працевлаштування громадян, які належать до соціально уразливих категорій;

- нелегальні зовнішні трудові міграції;

- неможливість виявлення прихованої оренди землі.

- недостатні обсяги фінансування освітньої сфери, в першу чергу на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів; 

- обмеженість обсягів фінансування сфери фізичної культури і спорту;

- зношеність основних фондів спортивних об’єктів;

- забезпечення належних умов для розвитку спорту в сільській місцевості;

- забезпечення належних умов роботи спортивних об’єктів Кадубовецької ОТГ;

- збільшення кількості дітей та підлітків, залучених до занять у секціях;

- недостатній рівень фінансування галузі культури;

- зношеність основних фондів закладів культури.

- недостатність фінансових ресурсів, постійне зростання диспаритету цін на матеріально-технічні ресурси та продукцію сільського господарства, що не уможливлює застосування сучасних систем господарювання в аграрному секторі;

- низький рівень заробітної плати, зайнятих у сільському господарстві;

- недостатній рівень ефективності виробництва в сільськогосподарських підприємствах та її низький інноваційний рівень;

- зниження родючості ґрунтів;

- знищення галузі тваринництва.

     Особлива увага приділяється до ситуації, що склалася внаслідок форс-мажорних обставин світового масштабу, її наслідків для України, та припущеннях, які враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників у перспективі. У 2021 році, враховуючи значну невизначеність у прогнозах розвитку, в першу чергу, світової економіки та тривалості і повторюваності пандемії COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 у Програмі представлені міри, які будуть застосовуватись виконавчою владою як при більш успішний ситуації для більшості економічно розвинених країн, подолання наслідків пандемії, так і рецесивний, затяжний період, з відповідним впливом не тільки на здоров’я громадян, але на розвиток української економіки.

Мета, Завдання та заходи економічного і соціального розвитку у 2021 році

 Головна мета Програми – створення умов для відновлення економічного зростання, підвищення якості та безпеки життя громадян шляхом заохочення розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури,  підтримки ініціативи малого та середнього бізнесу, надання якісних публічних послуг населенню.     

Відповідно до затверджених стратегічних цілей розвитку області на період до 2027 року головними пріоритетами в діяльності Кадубовецької сільської ради у 2021 році:

Оновлена, конкурентоспроможна економіка:

- кваліфіковані кадри, продуктивна зайнятість та гідна праця;

- розумна спеціалізація, заснована на знаннях та інноваціях;

- транспортна доступність та просторове сполучення.

2. Транспортна доступність та просторове сполучення:

- всебічний розвиток молодого населення;

- турбота про здоров’я населення;

- гармонійний фізичний та духовний розвиток людини.

3. Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів:

- безпека населення та територій;

- рівний доступ населення до базових соціальних, адміністративних та комунальних послуг;

- ефективне управління територіальним розвитком;

- інформатизація та цифровізація публічних послуг.

Ціль 1. Оновлена, конкурентоспроможна економіка

Агропромисловий комплекс

Сільське господарство є провідною галуззю економіки сільської ради, стан справ в якій впливає на рівень і якість життя населення, створює  соціально – економічні умови сільського розвитку.

Кадубовецька сільська рада створена за рахунок об’єднання 6 сільських рад Заставнівського району Чернівецької області. Загальна площа сільської ради становить 9464,31 га, в тому числі 7796,02 га сільськогосподарських угідь.

В галузі сільського господарства Кадубовецької сільської ради здійснюють  виробничу  сільгосппідприємств та фермерських господарств - 8 од., В користуванні сільгосппідприємств та фермерських господарств сільської ради знаходиться 5,3 тис. га  сільськогосподарських угідь.

Всі сільгосппідприємства і фермерські господарства району займаються вирощуванням зернових та технічних культур, ТОВ «ІЗА»  - вирощуванням курей, ТОВ «Індикад» - індиків.

В складних погодних умовах поточного року сільськогосподарським товаровиробникам на території ОТГ довелося докладати великих зусиль з метою своєчасного та якісного проведення комплексу сільськогосподарських робіт.

2.  Пріоритети розвитку аграрного сектора економіки сільської ради на 2021 рік

Актуальними проблемами розвитку аграрного сектору економіки сільської ради є:

низькі темпи техніко-економічного  оновлення виробництва, зростання рівня зношеності техніки, особливо у малих сільськогосподарських товаровиробників;

недостатній  рівень агротехніки в дрібних фермерських господарствах;

відсутність мотивації у сільськогосподарських товаровиробників до розвитку трудомістких галузей тваринництва, які потребують тривалого обороту вкладених ресурсів;

низький рівень зайнятості сільського населення, що не сприяє соціально-економічному розвитку  сільських територій;

втрати бюджету від «прихованої оренди», коли власники земельних ділянок передають їх в обробіток приватним підприємцям без укладання договору оренди землі;

погіршення еколого-агрохімічного стану ґрунтів внаслідок недостатніх природоохоронних, меліоративних та агротехнічних заходів в землекористуванні;

недостатній державний контроль за використанням земель сільськогосподарського призначення.

Основним завданням Програми є забезпечення стабільного та ефективного функціонування аграрного сектора, темпів економічного зростання сільськогосподарського виробництва, сприяння розвитку суб’єктів малого та середнього аграрного бізнесу, підвищення рівня зайнятості населення.

Головна мета - гарантування економічної та продовольчої безпеки регіону, поліпшення якості життя в сільській місцевості.

Основними напрямками спеціалізації сільського господарства району є вирощування зернових культур, соняшнику,  вирощування індиків та курей. 

В структурі виробництва валової продукції сільського господарства продукція рослинництва та тваринництва займають – 80,0 та 20,0 відсотків відповідно. 

    2.1. Землеробство та технічна політика в агропромисловому комплексі

Розвиток галузі рослинництва буде здійснюватися шляхом:

підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення, удосконалення структури посівних площ та розвитку земельних відносин;

запровадження сучасних інтенсивних та ефективних енергозберігаючих технологій виробництва основних видів сільськогосподарських культур;

виконанням комплексу робіт, пов’язаних з відтворенням, підвищенням та  охороною  родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення.

2.1.1. Розвиток земельних відносин сільської ради

Земельний фонд Кадубовецької сільської ради складає ­­­­­­_____ га, в тому числі: ______ га сільськогосподарських угідь, з них ріллі – _______га.

В користуванні сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств знаходиться _____ га сільськогосподарських угідь (___% від загальної площі сільської ради), в тому числі ______ га ріллі (___) % від площі ріллі сільської ради).

З метою підвищення економічної ефективності використання сільськогосподарських угідь передбачається:

проведення інвентаризації земель на території сільських рад з метою пошуку земельних ділянок (невитребуваних земельних паїв, відумерлої спадщини, землі під об’єктами нерухомості), які використовуються суб’єктами господарювання без правовстановлюючих документів та  сприяння передачі їх в оренду; 

сприяння легалізації діяльності суб’єктів господарювання, які обробляють земельні ділянки без офіційного укладання договорів оренди землі з власниками земельних паїв («прихована оренда»);

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з мешканцями - власниками земельних паїв (які не уклали  договорів оренди землі)  щодо  декларування  ними реально отриманих доходів від землі, які не можуть бути менше ніж орендна плата, яку сплачують орендатори (сільгосппідприємства) за офіційно укладеними договорами оренди.

Виконання заходів сприятиме підвищенню ефективності використання земель, збільшенню надходжень до місцевих бюджетів, створенню нових робочих місць.      

         2.1.2. Розвиток  зерновиробництва

Наявність родючих земель на території сільської ради сприяють вирощуванню   практично всіх зернових культур  і дозволяють отримати якісне продовольче зерно  для забезпечення внутрішніх потреб  області і формування експортного потенціалу регіону.

Інтенсифікації розвитку зернового господарства буде досягнуто за рахунок:

- впровадження у виробництво нових та перспективних сортів та гібридів зернових культур;

-  проведення посіву  кондиційним насінням високих репродукцій;                                        

- впровадження  у виробництво  елементів  науково-обґрунтованої  системи  землеробства;

- ефективного застосування  мінеральних добрив та здійснення заходів щодо  підвищення родючості ґрунтів.

Внаслідок змін в останні роки кліматичних умов нашого регіону, сільськогосподарські товаровиробники надають перевагу в структурі зернової групи вирощуванню озимих зернових культур. 

Під урожай 2021 року сільгосппідприємствами та фермерськими господарствами на території ОТГ передбачається посіяти 11,09 тис. га озимих зернових культур, вже посіяно 263 га озимого ріпаку, але через відсутність опадів сходів не отримано. Але довготривала відсутність дощів може внести корективи щодо проведення сівби озимих зернових  в запланованих обсягах та вплине на розвиток рослин озимих культур і формування майбутнього врожаю. 

В  структурі посівних площ  на 2021 рік  площа посіву зернових культур становить 13,9 тис. га – 53,5 % від загальної площі ріллі, в тому числі  80,0 %  в структурі зернової групи займають озимі зернові та 20 % ярі зернові культури.  Прогнозні обсяги валового виробництва зерна  складатимуть 48,4 тис. тонн.

3. Технологічне оснащення сільськогосподарської галузі, охорона праці

Основні завдання на 2021 рік:

- подальше проведення технічного переоснащення машино - тракторного парку сільгосппідприємствами району (придбання 6 одиниць сільгосптехніки та обладнання на загальну 4,4 млн. грн.);

- здійснення заходів з енергозбереження в сільському господарстві: застосування системи мінімального обробітку ґрунту, використання високопродуктивних комбінованих агрегатів, які дозволяють одночасно виконувати декілька технологічних операцій.

З метою забезпечення  безпеки праці працівників в сільському господарстві потрібно сприяти: 

- реалізації державної політики в галузі охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії;

- передбаченню  в колективних договорах коштів на заходи з охорони праці;

- проведенню сільгосппідприємствами за власні кошти навчання та перевірки знань з питань охорони праці, енергобезпеки посадових осіб та робітників,  які виконують роботи з підвищеною небезпекою;

- своєчасному проведенню сільгосппідприємствами за  власні кошти медичних, психіатричних та наркологічних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці;

- обов’язковому проведенню сільгосппідприємствами паспортизації складів на право завезення, зберігання та використання агрохімікатів.

Розвиток земельних відносин

Земельна реформа – важлива складова економічних перетворень, що відбуваються у нашій країні.

ЇЇ проведення пов’язано зі зміною форм власності, перерозподілом земель, збільшенням кількості землекористувачів і власників землі, що потребує виконання великої кількості обґрунтувань, технічних розрахунків, виготовлення картографічних матеріалів, юридичного посвідчення прав на земельні ділянки, державної реєстрації і вимагає відповідної законодавчої бази та фінансування.

У процесі земельної реформи з’явились проблеми у створенні нової системи управління земельними ресурсами, акумулювання і витрат коштів, які надходять від земельного податку, орендної плати, продажу земельних ділянок і інших угод із землею. Загострились питання використання і охорони земельних ресурсів, і перш за все відповідальності власників і землекористувачів за використання землі.

Основні проблемні питання:

На теперішній час в сільській раді не завершено інвентаризацію земель.

Населені пункти не забезпечено належними планово-картографічними матеріалами, відповідною землевпорядною та містобудівною документацією відповідно до особливостей сучасної ринкової економіки.

Недостатньо проводяться заходи по поліпшенню малопродуктивних угідь, а також по охороні земель від процесів вітрової та водної ерозії, заболочування, підтоплення, яроутворення.

В сільській раді ще незавершені заходи по розкорчуванню багаторічних насаджень.

Проведення значних обсягів вищезазначених  землевпорядних робіт потребують відповідного фінансування.

Згідно Земельного кодексу України та Закону України «Про плату за землю» передбачені шляхи фінансування вищевказаних завдань розвитку земельних відносин.

За цих умов потрібен ефективний організаційно-економічний механізм реалізації основних вимог реформування земельних відносин у встановлені строки, а також їх фінансове забезпечення за рахунок місцевих бюджетів, обласного та державного бюджетів та коштів землекористувачів і землевласників.

Мета та основні завдання, визначені програмою

Метою програми є остаточне розв’язання проблем розвитку відносин власності на землю, формуванні цивілізованого ринку земель, розвитку іпотечного кредитування, удосконалення системи земельних платежів, підвищенні ефективності управління земельними ресурсами, поліпшенні організації державного контролю за використанням і охороною земель.

Формування земельних відносин має базуватися на принципах:

- непорушності права приватної власності на землю;

- включення землі у ринковий обіг;

- соціальної справедливості у перерозподілі земель, що перебувають у державній та комунальній власності;

- поєднання високої економічної ефективності та екологічної безпеки використання земель;

- узгодження темпів і основних напрямів реформування земельних відносин.

Реалізація програми як комплексу взаємопов'язаних правових, організаційних, фінансових, науково-технічних та інших заходів має забезпечити прискорення завершення в районі земельної реформи, а також створити ефективний механізм регулювання земельних відносин та державного управління земельними ресурсами

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці

Зовнішньоекономічна діяльність представляє систему економічних відносин, які складаються в процесі обміну ресурсів всіх видів між державами та їх економічними суб’єктами та включають в себе усі аспекти економічного життя держави:  виробництво, торгівлю, інвестиції, фінанси.

Актуальні проблеми

- недостатній рівень поінформованості населення,  підприємництва щодо напрямів розвитку співпраці між Європейським союзом та Україною;

- відсутність ефективного державного механізму стимулювання та мотивацій науково-технічної та інноваційної діяльності;

Головна мета

Для Кадубовецької ОТГ головною метою є стимулювання прогресивних структурних змін в економіці громади шляхом впровадження інноваційних технологій та техніки в усіх галузях господарювання, налагодження зв’язків  із зовнішньоекономічними партнерами та формування позитивного іміджу громади.

Основні завдання на 2021 рік

- покращення рівня поінформованості населення,  підприємництва щодо напрямів розвитку співпраці між Європейським союзом та Україною;

- пошук та взаємодія вітчизняних та іноземних партнерів в сфері торговельно-економічного та культурного співробітництва.

Кількісні та якісні критерії ефективності

- забезпечення економічних інтересів Кадубовецької ОТГ на зовнішніх ринках;

- підвищення іміджу громади.

Ресурсне забезпечення

На виконання заходів направлятимуться кошти місцевого бюджету.

Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури

Сучасну ринкову економіку, а також її перехід до сталого розвитку неможливо уявити без інвестицій. Інвестиційна діяльність – вирішальний чинник усієї економічної політики, від ефективності якої залежить стан виробництва, рівень технічного оснащення підприємств, можливості структурної перебудови економіки, розв’язання соціальних та екологічних проблем. Інвестиції становлять основу розвитку підприємств, окремих галузей та економіки в цілому. Саме тому активізацію інвестиційної діяльності віднесено до визначальних завдань забезпечення сталого розвитку Кадубовецької ОТГ.

З огляду на нестачу внутрішніх економічних ресурсів, необхідних для активізації інвестиційної діяльності та проведення структурної перебудови економіки регіону. Однак, з огляду на різноманітні чинники, регіону ще не вдалося сповна реалізувати свій інвестиційний потенціал.

Окрім фінансової підтримки, до чинників подальшого розвитку бізнесу в регіоні належить ефективне функціонування інфраструктури підтримки підприємництва.

Актуальні проблеми.

Основною проблемою сучасного стану інвестиційного клімату в країні є те, що існуючій структурі державного апарату притаманний громіздкий процес прийняття рішень, бюрократія і нечітке розмежування компетенції між урядовими відомствами. Сильно заважають поліпшенню інвестиційного клімату недостатній рівень правових гарантій, непрозоре законодавство, стан якого сьогодні потребує негайного вдосконалення. У державі не сформовані єдині умови для всіх без винятку суб'єктів господарювання. Передумовами не розкриття українською економікою інвестиційного потенціалу є: незадовільний стан основних засобів та інфраструктури, застарілі технології, висока енергоємність економіки,   недостатня    конкурентоспроможність   продукції,    низький    рівень політико-правової стабільності, регуляторні перешкоди та корупція, низький рівень розвитку фінансової інфраструктури та незначна інноваційна складова економіки.

Головна мета

Для створення сприятливого інвестиційного середовища шляхом стимулювання національних інвесторів здійснювати інвестиції; легалізація тіньових капіталів, що забезпечить значний притік інвестиційних ресурсів в економіку країни з-за кордону; зниження податкового навантаження на економіку країни; ведення дієвої боротьби з корупцією; забезпечення прибутковості підприємств державної форми власності; підвищення ефективності інвестицій за рахунок зростання прозорості ринкового середовища та роботи підприємств; створення рівних конкурентних умов для внутрішніх та іноземних інвесторів; максимальне розширення сфери малого та середнього бізнесу.

Основні завдання на 2021 рік

Здійснювати комплексні заходи щодо поліпшення умов діяльності інвесторів, розширити механізми, забезпечити еквівалентності обміну між галузями і сферами економіки, встановити економічно обґрунтовані та взаємовигідні ціни на інвестиційні ресурси.

Кількісні та якісні критерії ефективності

- забезпечення економічних інтересів Кадубовецької ОТГ на зовнішніх ринках;

- підвищення іміджу громади;

- нові ресурсні можливості дозволяють громаді значно покращити стан своєї інфраструктури.

Ресурсне забезпечення

На виконання заходів направлятимуться кошти місцевого бюджету, МТД, інші кошти не заборонені чинним законодавством

Розвиток інформаційного простору. Забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації

Роль інформаційної роботи у громаді сучасного важко переоцінити, адже завдяки цьому можливо організувати справжню комунікацію між представниками влади та громадськості, а також поліпшити загальний політичний клімат у об’єднаній територіальній громаді.

Головна мета

Загальною метою роботи інформаційного підрозділу, вочевидь, є створення позитивного та динамічного іміджу органу місцевого самоврядування через забезпечення відкритості його діяльності та налагодження конструктивних зв’язків з громадськістю, засобами масової інформації, політичними партіями, організаціями громадянського суспільства.

Основні завдання на 2021 рік

Діяльність інформаційного підрозділу, по суті, спрямовується на вирішення трьох основних завдань: забезпечення участі громади у вирішенні питань місцевого значення, формування довіри громадськості до місцевої влади та публічне визнання її діяльності.

Кількісні та якісні критерії ефективності

 - виготовлення електронної бази даних (місцеві акти, каталоги послуг тощо) та презентаційно - промоційні матеріали;

- видання бюлетенів та інших друкованих інформаційних матеріалів;

- інформаційне наповнення сайту.

Ресурсне забезпечення

На виконання заходів направлятимуться кошти місцевого бюджету.

Розвиток підприємницького середовища

Кадубовецька сільська об’єднана територіальна громада має намір створити та забезпечити функціонування центру надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру. Реалізація проекту планується у 2021 році (за кошти державного та  перевиконання місцевого бюджетів).

Прогноз розвитку

  В  листопаді - грудні 2021 році очікується розпочати діяльність Центру надання адміністративних послуг у Кадубовецькій ОТГ із забезпеченням належної доступності адміністративних послуг, шляхом створення віддалених робочих місць адміністраторів ЦНАП у старостинських округах. Збільшення показника фізичних осіб-підприємців на 2 % шляхом залучення незайнятого населення до підприємницької діяльності.

Існуючі проблеми

– недоліки фінансово-кредитної системи, жорсткі вимоги банків при оформленні кредиту та високі відсотки за користування кредитними ресурсами, нецільове використання органами влади і самими суб'єктами підприємницької діяльності виділених для підтримки підприємництва державних коштів;

– відсутність надійної системи державної та громадської підтримки підприємницької діяльності;

– недосконалість інфраструктурного забезпечення підприємництва.

Головна мета

 поліпшення  бізнес-клімату і забезпечення  прискореного економічного зростання шляхом дерегуляції, розвинення державно-приватного партнерства, забезпечення захисту прав суб'єктів господарювання у сфері реалізації державної регуляторної політики.

Основні напрямки, пріоритети та завдання розвитку

надання якісних адміністративних послуг, шляхом забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг;

навчання адміністраторів ЦНАП;

залучення незайнятого трудовою діяльністю населення до підприємництва;

підвищення професійної підготовки підприємців шляхом проведення семінарів, нарад, круглих столів.

Ресурсне забезпечення

 На виконання заходів заплановано витрати у сумі 100,0 тис. грн. з місцевого бюджету.

Ринок праці. Зайнятість населення

Головна мета

 Створення сприятливого інформаційного онлайн простору та наближення послуг державної служби зайнятості до мешканців об’єднаних територіальних громад. Стимулювання економічної активності населення громади, підтримка підприємницьких ініціатив. Забезпечення доступності, відкритості та своєчасності надання послуг з працевлаштування у об’єднаних територіальних громадах.

Пріоритети соціально – економічного розвитку на 2021 рік

- підвищення ефективності державної політики зайнятості населення, враховуючи пріоритетність;

- створення нових високотехнологічних робочих місць з гідними умовами праці та модернізації існуючих;

- розвиток малого, середнього бізнесу та самозайнятість населення;

- легалізація трудових відносин в малому бізнесі;

- підвищення якості соціальних послуг зареєстрованим безробітним;

- посилення взаємодії з роботодавцями, розвиток соціального партнерства у вирішенні питань зайнятості населення;

- зменшення дисбалансу попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці шляхом професійної орієнтації, підготовки та перепідготовки незайнятого населення, перш за все під конкретні робочі місця на замовлення роботодавців;

- підвищення якості робочої сили шляхом професійного навчання та підвищення кваліфікації робочих кадрів на виробництві;

- розширення форм роботи щодо орієнтації молоді на здобуття робітничих професій;

- сприяння в отриманні випускниками загальноосвітніх шкіл першої професії з подальшим їх працевлаштуванням на новостворені робочі місця;

- сприяння зайнятості громадян з обмеженими фізичними можливостями;

- участь у грантових програмах на всіх рівнях, в т.ч. і на міжнародному;

- працевлаштування безробітних на нові робочі місця з компенсацією роботодавцям фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування України на випадок безробіття;

- працевлаштування внутрішньо переміщених осіб з компенсацією витрат на навчання, проходження медогляду та оплату праці;

- сприяння працевлаштуванню соціально вразливих категорій громадян, перш за все демобілізованих учасників АТО, громадян, внутрішньо переміщених із зони проведення АТО, інвалідів;

- забезпечення співпраці з місцевими органами виконавчої влади щодо розширення видів громадських робіт для забезпечення тимчасової зайнятості громадян в умовах обмеженого попиту на робочу силу та залучення до зайнятості на спеціально створені робочі місця неповнолітніх, в їх числі дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування у період літніх канікул.

Дорожньо-транспортний комплекс.

                    Розвинена дорожньо-транспортна інфраструктура є необхідною передумовою економічного і соціального регіонального розвитку, зокрема на місцевому рівні, адже дозволяє задовольнити потреби підприємств та населення в перевезеннях вантажів і пасажирів, налагодити стабільні виробничо-коопераційні зв’язки, досягнути збалансованого просторового розвитку та підвищити рівень локальної доступності сільських територій, їх інвестиційну привабливість і конкурентоспроможність.

     Сьогодні важливими залишаються питання щодо розвитку транспортного сполучення сільських територій. Йдеться про будівництво та реконструкції автомобільних доріг загального користування у сільській місцевості, завершення будівництва під’їзних доріг з твердим покриттям до сільських населених пунктів, збільшення обсягів робіт з облаштування сільських вулиць, оптимізацію автобусної маршрутної мережі з метою забезпечення регулярного зв’язку населених пунктів з районними та обласними центрами, сприяння розвиткові підприємницьких структур. Проблемні аспекти та перешкоди розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури сільських територій Кадубовецької ОТГ в організації маршрутних пасажирських перевезень у сільській місцевості.

     Загальна протяжність доріг комунальної власності складає 28,65 км, у тому числі з твердим покриттям – 10,2 км. Дороги на території громади побудовані за радянських часів, на теперішній час вони вичерпали свій ресурс і потребують стовідсоткового відновлення дорожнього покриття відповідно до сучасних навантажень та інтенсивності руху.

      Транспортне сполучення забезпечується автомобільними дорогами загального користування державного та місцевого значення.

Транспортне сполучення не досконале, найдальші населені пункти громади не забезпечені постійним транспортним сполученням з центром громади, тому потрібна розробка нових маршрутів для забезпечення доступності.

   На заходи з удосконалення  дорожньо-транспортного комплексу населених пунктів громади на 2021 рік заплановано 300,0 тис. грн., в т.ч.:

на поточні ремонти вулиць, доріг– 300,0 тис. грн.;

Ціль 2. Якість життя та людський розвиток

Освіта

    Основні напрямки розвитку освіти у 2021 році

Програмою розвитку освіти «Кадубовецької сільської», визначені основні напрямки та завдання розвитку освіти в Кадубовецькій об’єднаній територіальній громаді:

- Оптимізація освітньої мережі навчальних закладів, задля забезпечення умов надання якісної дошкільної та шкільної освіти. Визначення опорних навчальних закладів.

- розвиток дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей;

- формування у дитини дошкільного віку моральних норм набуття нею життєвого соціального досвіду;

- збільшення відсотка охоплення дошкільною освітою;

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти;

-залучення висококваліфікованих педагогічних працівників із відповідною освітою на посади керівників закладів дошкільної освіти.

- реалізація оновлених програм початкової школи та новітніх підходів до оцінювання знань учнів.

- сприяння якісному проведенню зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації випускників шкіл;

- продовження роботи із упровадження Державних стандартів базової загальної освіти;

- забезпечення системного психолого-педагогічного та науково-методичного супровіду освітнього процесу;

- запровадження заходів з практичної реалізації Концепції нової української школи;

- створення умов для забезпечення доступності та покращення якості надання освітніх послуг, у тому числі дітям з обмеженими можливостями;

- планування модернізації мережі закладів загальної середньої освіти з урахуванням профілізації старшої школи, забезпечення їх висококваліфікованими педагогічними кадрами, освітнім та технічним обладнанням;

- формування оптимальної мережі гуртків позашкільної освіти відповідно до сучасних потреб населення та інклюзивності, зміцнення їх матеріальної бази.               

12. Охорона здоров’я

              Кожна людина має природне невід'ємне і непорушне право на охорону здоров'я. Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров'я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров'я в діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку населення, розв'язання екологічних проблем, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя.

Головна мета

              - забезпечення права жителів Кадубовецької сільської об’єднаної територіальної громади на своєчасну першу невідкладну допомогу при нещасних випадках, гострих захворюваннях тощо;

              - забезпечення права жителів Кадубовецької сільської об’єднаної територіальної громади на лікувально-профілактичну допомогу;

              - санітарно-епідемічне благополуччя Кадубовецької сільської об’єднаної територіальної громади;

        - попередження, лікування, локалізацію та ліквідацію масових інфекційних захворювань;

        - запобігання демографічній кризі, забезпечення здоров'я майбутніх поколінь і профілактики спадкових захворювань;

        -  заохочення материнства;

              -  контроль за охороною здоров'я дітей;

              -  підтримка здоров’я осіб, які не мають змоги отримати медичну допомогу за межами населених пунктів ради;

        - покращення матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я, які діють на території Кадубовецької ОТГ;

              - забезпечення своєчасної та в повному обсязі оплати комунальних послуг закладів охорони здоров’я, що обслуговують населення Кадубовецької ОТГ;

      - забезпечення безкоштовними медикаментами для пільгових категорій Кадубовецької ОТГ.

Очікувані результати:

забезпечення жителів Кадубовецької ОТГ медичною допомогою за місцем проживання;

гарантія надання першої необхідної допомоги;

гарантія перевезення до районної лікарні хворих, яким терміново необхідна допомога кваліфікованих спеціалістів;

подовження терміну життя громадян, збільшення народжуваності;

реалізація потенціалу громадян, які мають медичну освіту і досвід роботи в медичних закладах;

зниження темпу міграції з території ОТГ;

зміцнення матеріально-технічної бази закладів первинної медицини;

забезпечення виплати у повному обсязі працівникам закладів охорони здоров’я заробітної плати та нарахувань на неї;

забезпечення своєчасної та в повному обсязі оплати комунальних послуг закладів охорони здоров’я, що обслуговують населення Кадубовецької ОТГ,

забезпечення безкоштовними медикаментами  пільгових категорій громадян Кадубовецької ОТГ;

придбання медикаментів для надання першочергової  допомоги населенню.

Фінансування програми.

         Фінансування даної Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Кадубовецької сільської ради об’єднаної територіальної громади в межах кошторису доходів і видатків на відповідний рік.

Ціль 3. Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів

15. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

Програма економічного і соціального розвитку Кадубовецької  громади на 2021 рік (далі – Програма) визначає сукупність взаємоузгоджених завдань і заходів, що будуть реалізовуватися виконавчими органами сільської ради щодо вирішення нагальних проблем та досягнення стратегічних цілей розвитку території територіальної громади у 2021 році.

Нормативно-правова основа розроблення Програми:

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій громад», «Про засади державної регіональної політики», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеві державні адміністрації», «Про військово-цивільні адміністрації»; постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету» (із змінами).

З метою забезпечення цілісності системи планування регіонального розвитку проект Програми базуватиметься на положеннях програмних документів, які діють на державному та регіональному рівнях, а саме: Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки від 5 серпня 2020 р. № 695;

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року, схвалені указом президента України від 30 вересня 2019 №722/2019;

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки»

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 04.02.2020 № 1-36/20«Про затвердження Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року та Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року»;

Указу Президента України від 20 вересня 2019 р. № 713 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції»

.

Перелік актуальних проблемних питань

№ з/п

Проблемне питання

Обґрунтування актуальності проблемного питання

Шляхи вирішення

(заходи програми)

1.

Потреба в удосконаленні теоретичних знань і розвитку практичних навичок посадових осіб органу місцевого самоврядування і працівників пожежно -рятувального підрозділу

Належний рівень знань і практичних навичок безпосередньо впливає на гарантії вирішення прав і свобод громадян, зміцнення національної безпеки держави, збереження матеріальних ресурсів (приватної і комунальної форми власності) в межах територіальних громад

Проведення щороку з ланками територіальної підсистеми цивільного захисту органу місцевого самоврядування нарад, семінарів, круглих столів, оглядів, конкурсів, об’єктових тренувань. Функціональне навчання керівного складу і фахівців виконавчих органів місцевого самоврядування в навчальних закладах сфери цивільного захисту.

Проведення штабних тренувань з органами управління та силами цивільного захисту ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (із залученням органів евакуації) щодо: виконання завдань органами управління та силами цивільного захисту ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо виконання завдань під час пропуску, льодоходу, повені та паводків

2.

Недостатній рівень розвитку матеріальних ресурсів ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

Достатньо розвинений рівень розвитку матеріальних ресурсів сприяє професійному рівню надання послуг згідно чинного законодавства

Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення та зонах. Придбання пожежно -рятувальним  підрозділом  необхідної спецтехніки (споруди, обладнання, матеріалів, устаткування)

3.

Обмежені можливості місцевого бюджету

Відповідний рівень формування місцевого бюджету належним чином сприяє досягненню виконання планових заходів та вирішення нагальних питань 

цивільного захисту в межах територіальних громад

Надання субвенцій і дотацій джерелами котрих являється державний бюджет

4.

Занедбаний стан інфраструктури та місцевої системи оповіщення населених пунктів, які входять до складу територіальних громад

Належний рівень розвитку інфраструктури і місцевої системи централізованого оповіщення сприяє своєчасному реагуванню сил цивільного захисту щодо вирішення належних питань цивільного захисту

Вдосконалення місцевої системи централізованого оповіщення

Головна мета.

Забезпечення розвитку території територіальної громади шляхом створення необхідних умов для структурних зрушень в економіці, ефективного використання внутрішнього природно-ресурсного потенціалу, формування позитивного іміджу громади, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, підвищення добробуту та стимулювання гармонійного розвитку населення.

Одним із головних пріоритетів розвитку території територіальної громади Кадубовецької сільської ради Чернівецького району Чернівецької області у 2021 році визначено ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів за напрямком службової діяльності спрямованої на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій, а саме:

- підвищення рівня захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від небезпечних подій і надзвичайних ситуацій, своєчасного реагування на них;

- гарантування та забезпечення державою конституційних прав громадян на захист життя, здоров’я та власності;

          - комплексного підходу до вирішення завдань цивільного захисту;

          - пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров’я громадян;

           - максимально можливого, економічно обґрунтованого зменшення ризику виникнення небезпечних подій та надзвичайних ситуацій;

           - дотримання принципів централізації управління, єдиноначальності, підпорядкованості;

           - гласності, прозорості, вільного отримання та поширення публічної інформації про стан цивільного захисту, крім обмежень, встановлених законом;

- добровільності - у разі залучення громадян до здійснення заходів цивільного захисту, пов’язаних з ризиком для їхнього життя і здоров’я;

- відповідальності посадових осіб органів місцевого самоврядування за дотримання вимог законодавства з питань цивільного захисту;

- виправданого ризику та відповідальності керівників сил цивільного захисту за забезпечення безпеки під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Ресурсне забезпечення

Виконання Програми здійснюватиметься в межах реальних фінансових можливостей місцевого бюджету Кадубовецької сільської ради та за рахунок позабюджетних коштів.

17. Соціальний захист населення

Програма економічного і соціального розвитку визначає цілі, пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку Кадбовецької громади на  рік, а також заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на підвищення якості життя громадян.

Мешканці Кадубовецької ОТГ отримують різні види державної соціальної допомоги, з них громадяни, постраждалих внаслідок ЧАЕС, багатодітні сім’я, , 125 малозабезпечениі сім’ї,  учасники АТО, інваліди, сім’ї в складних життєвих обставинах.

            Рішенням Кадубовецької сільської ради утворений відділ соціального захисту населення, діяльність якого проводиться за принципом „єдиного вікна” Посадовими особами відділу чи іншими уповноваженими посадовими особами безпосередньо та на віддалених робочих місцях, створених у старостатах здійснюється:

1) організація безпосереднього прийому громадян надання консультацій прийом документів;

2) передавання документів відповідним структурним підрозділам з питань соціального захисту населення, у тому числі засобами автоматизованого обміну інформацією, для опрацювання і прийняття рішень;

3) реєстрація повідомлень про порушення прав дитини та інформування відповідних органів;

4) реєстрація звернень і повідомлень щодо дискримінації за ознакою статі, жорстокого поводження з дітьми та вчинення домашнього насильства;                   

5) надання інформації членам громади щодо діяльності управління праці та соціального захисту населення та служби у справах дітей районної державної адміністрації, органу опіки та піклування, суб’єктів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги (у тому числі дітям і сім’ям, у яких виховуються діти).

З метою поліпшення соціальної роботи з дітьми, сім’ями та молоддю сектору соціальної політики оновлено статистичні дані за 2020 рік щодо молоді та сімей пільгових категорій, які проживають на території Кадубовецької сільської ради.

Протягом ІV кварталу 2020 року проводилась робота щодо технічної готовності робочих місць до впровадження та підключення Програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада» з урахуванням технічних вимог. На сьогоднішній день підключено 1 робоче місце. Також до кінця 2021 року планується підключення програми в п’ятьох старостинських округах Кадубовецької ОТГ.

В рамках «Інтегрованої інформаційної системи «Соціальна громада» здійснюється формування пакетів документів для призначення всіх видів державних допомог, які передаються до управління праці та соціального захисту населення спочатку в електронному вигляді, після чого вже в паперовому вигляді (не рідше 1 разу на тиждень).

 

Серед населення ОТГ постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо отримання пільг та оформлення соціальних допомог. Також в приміщенні Кадубовецької сільської ради та старостинських округах Кадубовецької сільської ради розташовані інформаційні дошки, які постійно оновлюються. Інформація про нове в законодавстві також публікується в регіональній газеті «Голос краю» та офіційному сайті Кадубовецької сільської ради.

З 01.09.2020  згідно Постанови КМУ від 29.07.2020 № 744 проводиться роз’яснювальна робота щодо призначення грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». Заяви разом з необхідними документами для призначення грошової компенсації приймаються спеціалістами сектору соціальної політики та передаються до управління праці та соціального захисту населення.

Соціальне обслуговування громадян похилого віку та осіб з інвалідністю територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Соціальне обслуговування громадян похилого віку та осіб з інвалідністю здійснюється Центром надання соціальних послуг Вікнянської ОТГ , із яким Кадубовецька громада уклала угоду про співпрацю. На обслуговуванні у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вікнянської сільської ради 36 одиноких осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, а саме:

відділення соціальної допомоги вдома обслуговує 36 осіб;

відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги обслуговує 5;

пункт прокату обслуговує 6 осіб.

У територіальному центрі соціального обслуговування проводиться робота по створенню електронної бази одиноких непрацездатних громадян.

Протягом 2021 року у територіальному центрі запланована робота щодо визначення потреб населення у соціальних послугах.

Також у січні 2021 року буде проведена внутрішня оцінка якості соціальних послуг, які надає територіальний центр.

Всього заплановано видатки у 2021 році на співфінасування «Центру надання соціальних послуг»  на суму 1492,00  тис. грн.,

18. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Одним із найважливіших  пріоритетних напрямків у розвитку суспільства є молодіжна політика, яка здійснюється в інтересах молодої людини. Молодь характеризується не тільки віковими ознаками, але ще і місцем, яке вона посідає в структурі суспільства.

В рамках реалізації державної політики в Кадубовецькій ОТГ в інтересах, як молодих громадян, так і суспільства в цілому, здійснюється ряд найважливіших правових і організаційних заходів.

Достатня увага надається проблемам молодих сімей. Паралельно з ведеться робота по стимулюванню розвитку молодіжного підприємництва, діяльності молодіжних організацій і залучення їх до активної суспільної діяльності.

Головна мета  - виконання завдань державної політики у молодіжній сфері щодо соціального захисту, реалізації законних інтересів молоді, дітей, створення правових, соціальних, економічних  умов функціонування сім’ї та багатодітної сім’ї, створення умов та реалізація державної політики з питань відпочинку та оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги.

Актуальні проблеми. Для реалізації державної молодіжної політики, політики щодо підтримки сім’ї, дітей необхідний комплексний підхід для організації та реалізації заходів, спрямованих на створення та забезпечення умов:

- для формування здоров’я дитини, молодої людини;

- для розвитку та соціального становлення дітей та молоді;

- для позитивного становлення та мислення до здорового способу життя;

- для здійснення соціального та правового захисту дітей та молоді;

- профілактика негативних явищ в молодіжному та дитячому середовищі.

Основні напрямки розвитку на 2021 рік:

- сприяння формуванню високих духовно-моральних, сімейних цінностей відродження національних родинних традицій, підвищення авторитету сім’ї;

- сприяння комплексному оздоровленню дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

- активізація роботи щодо формування здорового способу життя серед дітей та молоді;

- забезпечення якісного оздоровлення та відпочинку дітей та молоді;

- підтримка талановитих та обдарованих дітей, дітей-спортсменів, молоді;

- робота щодо протидії торгівлі людьми та попередження проявів або реальної загрози насильства сім’ї;

- створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді;

- забезпечення необхідної соціальної підтримки молоді у сфері праці та зайнятості, сприяння реалізації творчого потенціалу молодої людини в інтересах становлення та самореалізації її особистості.

 

Благоустрій територій населених пунктів

На заходи з благоустрою населених пунктів заплановано 400,0 тис. грн., в т. ч.:

на утримання та ремонт дорожньо-мостового господарства комунального значення – 150,0 тис. грн. для виконання поточних та капітальних ремонтів дорожньо-мостового господарства;

на утримання, ремонт та будівництво зовнішнього освітлення 150,0 тис. грн. для впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій в мережах зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів ОТГ, виконання поточних ремонтів та утримання зовнішньої електромережі, придбання електрообладнання;

утримання зелених насаджень загального користування – 50,0 тис. грн. для видалення аварійних дерев та реалізацію проекту з розбивки парку та озеленення сіл та селищ;

утримання, ремонт, облаштування та будівництво дитячих та спортивних майданчиків –25,0 тис. грн.,

інші заходи з благоустрою – 25,0 тис. грн.

Ресурсне забезпечення

Всього програма  на суму 400,0 тис. грн., в т. ч. за рахунок місцевого бюджету.

Перелік проєктів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2021 році

     Проєкт «Реконструкція Дитячого садочка с. Хрещатик планується розпочати реалізацію в 2021 році, що дасть можливість завершити реконструкцію даного дитячого садка, а саме – завершити чистові роботи, налагодити водопостачання та водовідведення, закінчити косметичний ремонт внутрішніх приміщень, забезпечивши комфортні умови для навчання і виховання дітей, роботи виховательського складу, створить сприятливі умови організації навчально-виховного процесу.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь