A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Кадубовецька об’єднана територіальна громада
Чернівецька область, Чернівецький район

Проєкт положення про відділ соціального захисту населення та служби у справах дітей виконавчого комітету Кадубовецької сільської ради

Дата: 14.02.2021 23:02
Кількість переглядів: 16

.

1. Загальні положення

1.1. Відділ соціального захисту населення та служба у справах дітей (далі - Відділ)

є виконавчим органом Кадубовецької сільської ради, створюється сільською радою,

підзвітний і підконтрольний сільській раді, підпорядкований виконавчому комітету

сільської ради, сільському голові, секретарю сільської ради, заступнику сільського голови,

відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень

підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України,

постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України,

декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами

профільного Міністерства та його обласного територіального підрозділу,

рішеннями Кадубовецької сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями Кадубовецького сільського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

 

2. Мета відділу.

 

2.1. Метою відділу є реалізація державної та місцевої політики у сфері соціального захисту та зайнятості населення, здійснення контролю додержання законодавства про працю та зайнятість населення, організація надання соціальних послуг населенню на території Кадубовецької сільської об’єднаної територіальної громади.

 

3. Основні завдання відділу.

 

3.1.  Для досягнення мети своєї діяльності відділ вирішує наступні завдання:

 3.1.1. Забезпечує виконання державних і місцевих програм соціального захисту та зайнятості населення.

3.1.2. Організовує надання соціальних послуг та здійснення соціальної роботи.

3.1.3. Здійснює контроль за додержанням законодавства про працю.

 3.1.4. Розробляє та організовує виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально-вразливих верств населення, сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та потребують соціальної підтримки.

 3.1.5. Забезпечує соціальну інтеграцію/реінтеграцію дітей та осіб з інвалідністю, сприяє створенню умов для безперешкодного доступу до об’єктів соціальної інфраструктури.

3.1.6. Вирішує відповідно до законодавства питань про надання допомоги окремим категоріям громадян.

3.1.7. Вирішує питання щодо забезпечення надання адміністративних послуг соціального характеру.

3.1.8. Здійснює розгляд звернень та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Управління;

3.1.9. Здійснює інші повноваження, покладені на відділ  відповідно до законодавства.

 

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань

 

4.1. Забезпечує реалізацію заходів, передбачених державними і місцевими програми

4.2. Готує пропозиції щодо встановлення за рахунок  коштів благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення.

4.3. Вирішує відповідно до законодавства питання про надання допомоги особам з інвалідністю , ветеранам війни і праці, сім’ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісті) військовослужбовців, дітям з інвалідністю, багатодітним сім’ям, іншим категоріям населення для вирішення  матеріально-побутових проблем.

 4.4. Вирішує питання про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, інших категорій малозабезпечених громадян; надання  допомоги на поховання громадян у інших випадках, передбачених чинним законодавством.

4.6. Забезпечує організацію надання соціальних і реабілітаційних послуг та проведення соціальної роботи.

 4.7. Сприяє у вирішенні питань соціальному захисту внутрішньо переміщених осіб.

4.8. Бере участь у виконанні загальнодержавних, регіональних програм соціальної підтримки сімей, у проведенні заходів, спрямованих на запобігання та протидію торгівлі людьми.

 4.9. Забезпечує надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду. 4.10. Забезпечує приймання заяв з необхідними документами для призначення різних видів державної соціальної допомоги та передачу їх відповідному органу соціального захисту населення.

4.11. Проводить заходи, спрямовані на запобігання бездомності осіб, соціального захисту та реінтеграції бездомних осіб, соціального патронажу щодо осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.

4.12. Сприяє організації роботи волонтерського руху.

4.13. Бере участь у виконанні програм і заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

4.14. У межах своєї компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням  благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

4.15. Бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення.

4.16. Забезпечує виконання функцій органу опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена.

 4.17. Надає пропозиції до проекту бюджету територіальної громади в частині врахування видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення.

 4.18. Здійснює контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю, у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань інспекторами праці.

4.19. Здійснює інформаційно-роз’яснювальну роботу серед роботодавців та працівників щодо необхідності додержання вимог законодавства про працю.

 4.20. Здійснює безперешкодно відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів без попереднього повідомлення у будь-яку робочу годину доби перевірки адміністративних приміщень юридичних осіб, у тому числі їх структурних та відокремлених підрозділів, які не є юридичними особами, та фізичних осіб, які використовують найману працю, та у разі виявлення фіксує факти порушення законодавства про працю та зайнятість населення.

 4.21. Накладає штрафи за порушення законодавства про працю у порядку, встановленому законодавством.

4.22. Складає у випадках, передбачених законодавством, акти, приписи, довідки, вимоги, протоколи про адміністративні правопорушення.,

4.23. Бере участь у роботі  комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 4.24. Бере участь в організації проведення або проведенні навчання, підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки з питань, що відносяться до компетенції Управління.

 4.25. Організовує і проводить консультації, розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції Управління, вживає  відповідних заходів  до усунення причин, які викликають скарги.

4.26. Забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у володінні Управління.

4.27. Роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Управління.

4.28. Інформує населення з питань, що належать до компетенції відділу.

4.29. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання документів, створених у ході здійснення своїх повноважень.

4.30. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

4.31. Здійснює представництво у встановленому законодавством порядку інтересів Управління в судах, правоохоронних, контролюючих та інших органах з питань, віднесених до компетенції Управління.

4.32. У разі виявлення обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, направляє до правоохоронних органів відповідну інформацію з метою здійснення передбачених законом заходів.

4.33. Звітує про виконання покладених завдань за формою та у строки, визначені законодавством. 4.34. Здійснює інші повноваження, покладені на Управління відповідно до чинного законодавства.

 

5. Відділ має право:

 

 5.1. Брати участь у здійсненні контролю за наданням особам з  інвалідністю, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих військовослужбовців, сім’ям з дітьми, іншим громадянам пільг, установлених законодавством.

5.2. Залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників організацій роботодавців, профспілок та інших інститутів громадянського суспільства, а також підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Управління.

5.3. Отримувати в установленому законодавством порядку з державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених завдань.

5.4. Одержувати від роботодавців і посадових осіб письмові чи усні пояснення, звіти про рівень і стан виконання профілактичної роботи, причини порушень законодавства та про вжиття заходів для їх усунення.

 5.5. Здійснювати фіксацію процесу проведення перевірок з використанням засобів аудіо-, фото- або відеотехніки.

 5.6. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо ефективних засобів дотримання законодавства про працю та запобігання можливим його порушенням у межах повноважень, визначених законом.

5.7. Залучати працівників правоохоронних органів до здійснення заходів з контролю у разі виявлення обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

 5.8. Брати участь у нарадах, комісіях, робочих групах, утворених сільською радою, її виконавчими органами, сільським, головою.

5.9. Здійснювати інші заходи, необхідні для виконання покладених завдань.

 

6. Система взаємодії:

 

6.1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з державними органами та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

 

7. Керівництво відділом:

 

 7.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою в межах чинного законодавста.

 

8. Фінансування діяльності Управління:

 

8.1. Відділ фінансується за рахунок коштів сільського бюджету.

 

9. Заключні положення:

 

9.1. Ліквідація і реорганізація відділу здійснюється за рішенням сільської ради у встановленому законом порядку.

9.2 Зміни і доповнення до цього положення вносяться сільською радою.

 

Секретар сільської ради                                             Орися ЛІСОВА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь