ЗВІТ ЗА 2021/2022 Н.Р.

 • 311

 

ЗВІТ

директора комунального закладу

«Кадубовецька музична школа»

Кадубовецької сільської ради

за  2021/2022 навчальний рік

 

 

 

У 2021-2022 навчальному році робота комунального закладу «Кадубовецька музична школа» була спрямована на виконання чинних Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Указу Президента України від 30.09.2010 р. № 927 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», затвердженої Указом Президента України від 25.06.2013 № 344, Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, листа Міністерства освіти і науки України від 27.09.2019 № 1/9-612 «Про розвиток позашкільної освіти та забезпечення права на її здобуття», інших чинних законодавчих і нормативно-правових документів у галузі загальної середньої та позашкільної освіти.

З метою гармонійного розвитку особистості, формування у неї громадянської і творчої активності, задоволення інтересів підлітків до отримання нових знань та умінь, здійснення допомоги учням у виборі майбутньої професії було організовано роботу двох відділів: народно-духового та фортепіанно – теоретичного з  охопленням 105 учнів мистецької школи. Охоплення дітей на народно-духовому відділі склало – 58 учнів  та на фортепіанно- теоретичному – 47 учнів.

Контингент учнів по класах формувався з урахуванням їх бажань, діти навчаються за такими спеціальностями:

 • фортепіано,
 • бандура,
 • баян,
 • акордеон
 • флейта,
 • саксофон,
 • труба,
 • скрипка;
 • сольний спів

 

Розмір щомісячної плати за навчання у 2021/ 2022 навчальному році 

 

№ з/п

Музичний інструмент

Розмір плати за місяць навчання (гривень)

1.

Баян, акордеон

250

2.

Скрипка

250

3.

Флейта

250

4.

Саксофон

250

5.

 Бандура

250

6.

Фортепіано

300

7.

Труба

250

8.

Сольний спів

300

Встановлені пільги для окремих категорій учнів школи:

 • 100% звільнені від оплати за навчання діти-інваліди, діти з багатодітних сімей та діти, батьки яких є учасниками бойових дій.

 У 2021/ 2022 н.р. пільгою користувалася 31 дитина.

Навчальний процес в школі здійснювали 13 викладачів.  

 

 

 

 

Наповнюваність класів

Індивідуальні заняття

 

 1. Клас викладача Воєвідко  Марії  Юріївни фортепіано       (с. Кадубівці) – 11 учнів;
 2. Клас викладача Довбні  Вадима  Петровича фортепіано

(с. Кадубівці) - 11 учнів ;

 1. Клас викладача Калинюк  Людмили  Михайлівни  фортепіано

(с. Хрещатик) 5 учнів

         вокал,    (с. Хрещатик) – 4 учні

 1. Клас викладача Ребрика  Мирослава Михайловича      фортепіано

(с. Репужинці) - 5 учнів;

 1. Клас викладача Маліцької  Наталії  Василівни     фортепіано (с. Василів, Чуньків) – 8 учнів;
 2. Клас викладача Баранецької Марії Михайлівни  баян (с. Кадубівці) -8 учнів;
 3. Клас викладача Килічука  Іллі  Юрійовича  баян (с. Репужинці) 6 учнів;
 4. Клас викладача Стопуряк  Світлани  Михайлівни  бандура    (с. Хрещатик) - 13 учнів;
 5.  Клас викладача Микитея  Микола  Миколайовича флейта,  ( с. Кадубівці) - 8 учнів;
 6. Клас викладача Нестерюка  Івана  Васильовича флейта, саксофон   

    ( с. Кадубівці) – 14 учнів;

 1. Клас викладача Мулика  Володимира Олександровича    труба,       

 (с. Кадубівці) - 7 учнів;

 1.  Клас викладача Павлюк Оксани Миколаївни  скрипка   (с. Кадубівці)

– 1 учень.

 1.  Клас викладача Лавренюк Інни Олександрівни фортепіано (с. Кадубівці) - 4 учні.

 

 

 

Групові заняття з музично-теоретичних дисциплін проводили

 викладачі:

  -  Нестерюк Тетяна Василівна   -   (сольфеджіо, музична література),   

  -  Калинюк Людмила Михайлівна - (сольфеджіо).

 

На підставі річного оцінювання та результатів випускних іспитів отримали свідоцтва про закінчення музичної школи учні:

1. Ахтемійчук Анастасія (клас фортепіано, викладач Довбня В.П.);

2. Білаш Максим (клас флейти, викладач Микитей М.М.);

3. Гандабура Вікторія (клас фортепіано, викладач Воєвідко М.Ю.);

4. Гуменюк Арсен (клас флейти, викладач Микитей М.М.);

5. Звоздецька Анастасія (клас фортепіано, викладач Довбня В.П.);

6. Марусмк Юрій (клас флейти, викладач Микитей М.М.);

7.Проценко Іванна (клас фортепіано, викладач Довбня В.П.);

8. Бортник Ангеліна (клас фортепіано, викладач Калинюк Л.М.);

9. Калинюк Олександра (клас фортепіано, викладач Калинюк Л.М.);

10. Літвінов Ілья (клас труби, викладач Мулик В.О.);

11. Луцюк Марія (клас бандури, викладач Стопуряк С.М.);

12. Мартинюк Іванна (клас бандури, викладач Стопуряк С.М.);

13. Лучик Мар’яна (клас бандури, викладач Стопуряк С.М.);

14.Пендюр Євген (клас труби, викладач Мулик В.О.);

15.Стельмах Іванна (клас бандури, викладач Стопуряк С.М.);

16. Торська Вікторія (клас саксофон, викладач Нестерюк І.В.);

17. Торський Назар (клас труби, викладач Мулик В.О.).

 

За підсумками контрольних заходів та результатами перевідних іспитів переведено 87 учнів школи у наступні класи.

Педагогічний колектив цілеспрямовано працював над виконанням плану роботи школи, над пріоритетами діяльності школи на 2021-2022 навчальний рік, а саме: виявлення та підтримка творчо обдарованих, талановитих учнів шляхом організації та проведення шкільних, обласних культурно-мистецьких заходів.

Методична робота в комунальному закладі «Кадубовецька музична школа» складається з систематичної координації діяльності педагогів закладу, які повинні підвищувати науково-методичний рівень, використовувати новітні технології,  оптимізувати освітній процес, знаходити найдосконаліші прийоми виховання, розвивати майстерність професійних знань, навичок, вмінь.

Усі ці завдання педагоги здійснювали за допомогою типових програм Міністерства освіти України з доповненнями та змінами, внесеними педагогами відповідно до сучасних вимог освітнього процесу закладу.

Працюючи над удосконаленням методичної роботи педагогічна рада комунального закладу «Кадубовецька музична школа» підтримувала систему роботи, яка включала в себе:

 •   участь педагогів у роботі обласних методичних заходів;
 • організацію курсової підготовки та атестації педагогічних працівників;
 • підготовку методичних розробок, доповідей;
 • проведення відкритих уроків;
 • роботу з молодими спеціалістами;
 •  консультації, які надавалися досвідченими педагогами.

З метою безперервного підвищення кваліфікації викладачів та удосконалення методичної і професійної майстерності педагогів у 2021-2022 навчальному році педагоги комунального закладу «Кадубовецька музична школа» були учасниками методологічних семінарів з позашкільної освіти:

 • Майстер-клас для викладачів вокально-хорових дисциплін на тему: «Вокальні вправи, робота над постановкою з дітьми шкільного віку»;
 • Майстер-клас для викладачів народних інструментів по класу бандури на тему: «Постановка та технічні прийоми звуковидобування»;
 • Майстер-клас для викладачів народних інструментів по класу баяна та акордеона на тему: «Робота над технічним розвитком учня- баяніста»;
 • Обласний семінар викладачів музично- теоретичних відділів на тему: «Актуальні питання викладання музично-теоретичних дисциплін» ;
 • Тренінг «Психологічні особливості розвитку сучасних дітей. Робота педагога з учнями різновікових категорій»;
 • Майстер-клас для викладачів відділів духових та ударних інструментів на тему: «Специфіка роботи з ансамблем духових інструментів»;
 • Майстер-клас для викладачів фортепіанних відділів на тему: «Музичне виконавство»;
 • Майстер-клас для викладачів вокально-хорових відділів «Школа асоціативної техніки вокалу Інни Францескевич».

З метою дотримання профілактичних заходів карантинних вимог щодо коронавірусу COVID-19, педагоги працювали в дистанційному форматі та проводили онлайн заняття.

Після початку повномасштабної війни в Україні більша частина педагогів продовжили працювати з вихованцями онлайн.

Протягом року внаслідок карантинних обмежень, введених в Чернівецькій області в першому семестрі та введеним воєнним станом з 24 лютого 2022 року, викладачі школи працювали дистанційно, що певною мірою вплинуло на результативність навчання. Однак викладачі та учні активно готувалися до проведення шкільних та обласних конкурсів, які з метою збереження життя та здоров’я дітей були скасові.

Під час проведення методичних годин та нарад розглядалися нормативно правові документи щодо організації освітнього процесу в позашкільному закладі за рекомендаціями МОН та ОКУ «Буковинський центр культури і мистецтва» ЧОР.

Аналіз підсумків роботи свідчить про те, що колектив педагогічних працівників у процесі своєї діяльності ефективно працював над реалізацією пріоритетних завдань діяльності, що полягали в виявленні та підтримці творчо обдарованих, талановитих учнів, удосконаленні методів педагогічної роботи, надання інформаційно-методичної допомоги викладачам не тільки в очному , а й у дистанційному форматах.

 

Адміністративна діяльність

 

         Дирекцією школи  виконано   план роботи, проведено п’ять педагогічних рад, відвідано 24 уроки, видано 62 накази з основної діяльності, 21 наказ з кадрових питань  та 4 накази по  руху учнів.

 Було успішно організовано навчально-виховний процес  в умовах змішаного (очно-дистанційного) типу навчання, спрямованого на забезпечення високого рівня навчально-виховної роботи.

 У зв’язку із карантинними обмеженнями та введенням воєнного стану 24 лютого 2022 року  була приділена більша увага активізації співпраці з батьками учнів, ширше залучали  батьків до виховної роботи з учнями, здійснювався належний контроль за відвідуванням та успішністю учнів,  було налагоджено зворотній зв’язок з учнями та їх батьками під час дистанційного навчання.

  На протязі 2021-2022 навчального року було збережено контингент учнів школи, не допущено відсіву без поважних причин, в нелегкий час  було дотримано режим роботи та виконання правил внутрішнього розпорядку, а також збережено матеріально-технічну базу школи.

ЗВІТ ЗА 2021/2022 Н.Р.

          

 

Інші статті

Всі статті