Оголошується конкурс на визначення опорного закладу освіти серед закладів загальної середньої освіти Кадубовецької сільської ради.

  • 700

Фото без описуОголошується конкурс на визначення опорного закладу освіти серед закладів загальної середньої освіти Кадубовецької сільської ради

Кадубовецька сільська рада оголошує Конкурс на визначення опорного закладу освіти серед закладів загальної середньої освіти Кадубовецької сільської ради (далі – Конкурс), який проводитиметься відповідно до «Умови проведення конкурсу для визначення опорного закладу серед закладів загальної середньої освіти, підпорядкованих  Кадубовецькій сільській раді» (додаються),  затверджених рішенням 4 позачергової сесії VІI скликання Кадубовецької сільської ради від 21.07.2020 року № 4/2  «Про затвердження умов проведення конкурсу на визначення опорного закладу серед закладів загальної середньої освіти, підпорядкованих Кадубовецькій сільській раді».

Конкурс проводиться у термін  з 21 по 27 липня 2020 року у два етапи:

І етап – підготовчий, на якому здійснюється подання заявок та матеріалів керівниками закладів загальної середньої освіти Кадубовецької сільської ради на участь у Конкурсі до відділу освіти, культури, молоді та спорту Кадубовецької сільської ради (з 21 по 26 липня 2020 року);

ІІ етап – основний, на якому проводиться визначення переможця Конкурсу (27 липня 2020 року, 14.00).

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення 4  позачергової сесії 7 скликання

Кадубовецької сільської ради

№4/2 від 21 липня 2020 року

Умови проведення

конкурсу для визначення опорного закладу серед закладів загальної середньої освіти, підпорядкованих Кадубовецькій сільській раді

 

І. Загальні положення

 

1.   Дані умови визначають порядок проведення конкурсу на визначення опорного закладу загальної середньої освіти (далі – Конкурс).

2.    Метою конкурсу є створення умов для комплексної реорганізації і модернізації системи загальної середньої освіти Кадубовецької сільської ради; забезпечення рівного доступу до якісної освіти; впровадження до профільної підготовки, профільного навчання, поглибленого вивчення учнями незалежно від їхнього місця проживання; концентрації та ефективного використання наявних ресурсів,їх  спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців); створення єдиної системи освітнього процесу.

3.     Основним завданням Конкурсу є виявлення ефективної моделі діяльності закладу освіти, що забезпечує умови для рівного доступу до якісної освіти,підвищення її якості, підтримку творчо працюючих педагогічних колективів; зміцнення матеріально - технічного оснащення закладів освіти.

ІІ. Керівництво Конкурсом

 

  1. Проведення Конкурсу забезпечує конкурсна комісія щодо визначення опорних закладів серед закладів загальної середньої освіти об’єднаної територіальної громади, засновником яких є Кадубовецька сільська рада (далі – Комісія), склад якої затверджується рішенням Кадубовецької сільської ради.

Комісія працює на громадських засадах.

  1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Конкурсу здійснюють члени комісії.

 

ІІІ. Порядок і умови проведення конкурсу

 

  1. Конкурс проводиться з 21.07.2020 до 29.07.2020 у два етапи:
  • І етап – підготовчий, з 21.07.2020 року по 29.07.2020 року – подання до оргкомітету конкурсу заявок відповідними закладами загальної середньої освіти Кадубовецької сільської ради на участь у конкурсі;
  • ІІ етап – основний, з 28.07.2020 року по 29.07.2020 року – розгляд комісією поданих матеріалів, визначення переможців Конкурсу.
  1. Для участі у І етапі необхідно подати до оргкомітету Конкурсу заявку, до якої додаються такі документи:

1) загальна кількість учнів закладу; скільки з них підвозиться з інших населених пунктів;

 2) мережа класів та їх наповнюваність;

 3) наявність курсів за вибором та факультативів у закладі (8-11 класи); 4) наявність предметних гуртків у закладі;

5) якісний склад та досягнення педагогічного колективу закладу;

6) результативність роботи закладу освіти: результати зовнішнього незалежного оцінювання, учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту робіт членів Малої академії наук, інших конкурсів та змагань;

 7) профіль навчання, поглиблене вивчення предметів у поточному році;

8) наявність належної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних спортивних об’єктів, кабінетів фізики, хімії, біології, географії та інших, навчальних майстерень, їдальні (вказати кількість посадочних місць, наявність у ній  технологічного та холодильного обладнання, холодної та гарячої проточної води), внутрішніх туалетів для учнів, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету);

9) укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою;

10) наявність актової зали;

11) організація гарячого харчування для учнів;

12) залучення бюджетних коштів, інвестицій;

13) план розвитку закладу освіти (до 5 сторінок) на наступні 3 роки, який містить таку обов’язкову інформацію:

- забезпечення доступу до отримання освітніх послуг в опорному закладі (загальна демографічна ситуація, відомості про орієнтовну кількість учнів, які будуть навчатися в опорній школі (окремо вказати орієнтовну кількість учнів, які будуть підвозитися на навчання до опорного закладу з інших населених пунктів; маршрути підвезення учнів та педагогічних працівників (з розрахунком відстаней та приблизного часу перебування у дорозі, транспорт, яким буде здійснюватись підвезення);

- прогнозована мережа класів та їх наповнюваність;

 - прогнозовані профілі навчання, поглиблене вивчення предметів;

- умови для організація інклюзивного навчання при наявності дітей з особливими освітніми потребами;

- удосконалення матеріально-технічної, навчально-методичної бази, у тому числі укомплектування бібліотечного фонду;

14) інвестиційні потреби опорного закладу (придбання шкільних автобусів для підвезення учнів, оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного обладнання, забезпечення доступом до мережі Інтернет, заходи з енергозбереження, ремонт приміщень, заходи, необхідні для забезпечення інклюзивного навчання, професійного розвиток учителів тощо).           

 3. Конкурсні матеріали оформляються в одному примірнику комп’ютерним набором, Times New Roman 14, інтервал 1 та подаються конкурсній комісії.       

  4. Інформація про організацію та хід Конкурсу розміщується на офіційному сайті Кадубовецької сільської ради.

 

 ІV. Критерії оцінювання та визначення переможців Конкурсу

 

1. Підсумки Конкурсу підбиваються за загальною сумою балів. Максимальна сумарна кількість балів – 320 балів.

2. Подані матеріали на Конкурс оцінюються за такими критеріями (максимальна кількість балів за одним критерієм – 10 балів):

Назва критерію

Оцінювання за критерієм

 

 

5 балів

 

10 балів

Кількість учнів в навчальному закладі (без врахування учнів з інших населених пунктів)

 

до 200 осіб

200 осіб і більше

Кількість учнів, що будуть підвозитися на навчання до опорного закладу

 

до 50 учнів

більше 50 учнів

 

Протяжність маршрутів перевезення учнів до опорного закладу

 

більше 15 км

 

15 км і менше

Тривалість маршруту в одну сторону

 

більше 45 хв.

До 45 хв.

Наявність шкільних автобусів

 

один

два і більше

Кількість класів на паралелі

один

два і більше

Середня наповнюваність класів

5-10 осіб

більше 10 осіб

Кількість профілів у опорному закладі

один

два і більше

Наявність курсів за вибором та факультативів у опорному закладі (8-11 класи)

До 5

5 і більше

Наявність предметних гуртків у опорному закладі

1-4

Більше 4

Кількість класів з поглибленим вивченням предметів у опорному закладі

1

Більше1

Освітній рівень педагогів

90-95%

95% і більше

Якісний рівень педагогів

60-66%

66,1% і більше

Переможці фахового конкурсу «Вчитель року»

Районний рівень

Обласний рівень

Учасники виставки ППД, нагороджені грамотами/ дипломами

Районний рівень

Обласний рівень

Учні - переможці предметних олімпіад, конкурсів, змагань

Районний рівень

Обласний рівень

Наявність кабінетів:

фізики

хімії

біології

географії

інформатики

навчальних майстерень спортивної зали

 

є, але без паспорту є, але без паспорту є, але без паспорту є, але без паспорту є, але без паспорту є, але без паспорту є, але без паспорту

 

Так

так

так

так

так

так

так

Наявність швидкісного Інтернету

0,5 - 1 м біт

1 м біт і більше

Наявність бібліотеки з книгосховищем та читальною залою

так, але відсутня одна із складових

так

Наявність актової зали

у пристосованому приміщенні

так

Створення умов для навчання дітей з особливими потребами (пандус)

є, не відповідають нормам

так

Наявність внутрішніх  туалетів

є, не відповідають нормам

так

Організація гарячого харчування для учнів

охоплено до 50% учнів

охоплено від 50% учнів

Наявність у шкільній їдальні технологічного та холодильного обладнання (жарова шафа, холодильна камера)

так, але відсутні одна або декілька складових

так

Наявність у шкільній їдальні холодної та гарячої проточної води

тільки холодна проточна вода

так

Масштабність інвестиційних потреб опорної школи

частково

так

 

3. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

4. Рішення Комісії про визначення переможця Конкурсу ухвалюється шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

5. Рішення Комісії про надання закладам освіти статусу опорного закладу затверджується рішенням Кадубовецької сільської ради.

 

 

V. Підведення підсумків Конкурсу

1. Підведення підсумків Конкурсу відбудеться 29.07.2020 року.           

2. Рішення про результати Конкурсу розміщується на офіційному сайті Кадубовецької сільської ради.