МІСЦЕВІ ВИБОРИ - 2020 ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ

  • 780

 

Фото без опису

 

Голосування проводиться в день голосування з 8 до 20 години без перерви.

Для отримання виборчих бюлетенів з виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів (далі – виборчий бюлетень) члену дільничної виборчої комісії надається один із зазначених нижче документів, який підтверджує особу та громадянство України:

1) паспорт громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або картки);

2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).

За умови пред’явлення виборцем одного з вищевказаних документів, наявності його у списку виборців на відповідній виборчій дільниці та після того, як ним буде поставлено підпис за отримання виборчих бюлетенів у списку виборців та у визначеному місці на контрольних талонах виборчих бюлетенів, член дільничної виборчої комісії видає виборцю виборчі бюлетені для голосування на відповідних місцевих виборах.

Забороняється отримання виборчого бюлетеня від інших осіб (крім уповноваженого члена виборчої комісії, який видає виборчий бюлетень), заохочення або змушування виборців до передачі виборчого бюлетеня іншим особам шляхом підкупу, погроз або іншим способом.

Виборець не має права передавати свої виборчі бюлетені іншим особам.

Виборчий бюлетень заповнюється виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчого бюлетеня забороняється присутність інших осіб, здійснення фото- та відеофіксації у будь-який спосіб. Виборець, який внаслідок порушення здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім члена виборчої комісії, кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, довіреної особи кандидата, уповноваженої особи місцевої організації політичної партії, офіційного спостерігача.

Виборець у приміщенні для голосування може перебувати лише протягом часу, необхідного для голосування.

У виборчому бюлетені з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті ради, а також депутатів міської, сільської, селищної (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) ради виборець, визначивши місцеву організацію політичної партії, за яку він голосує, у порожньому квадраті навпроти назви цієї місцевої організації політичної партії робить позначку “плюс” (+) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, а у квадраті із нанесеним трафаретом для написання номера кандидата може вписати порядковий номер кандидата в депутати, якого він підтримує.

Якщо виборець у квадраті з нанесеним трафаретом для написання номера кандидата в депутати зробив позначку не по трафарету, але з якої можливо встановити дійсне волевиявлення виборця, вважається, що виборець підтримує кандидата, номер якого зазначено.

Якщо запис (позначку) у квадраті з нанесеним трафаретом для написання номера кандидата в депутати, якого підтримує виборець, зроблено в графі політичної партії, яку виборець не підтримав, вважається, що такий виборець підтримує весь територіальний список кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії без надання підтримки окремому кандидату.

У виборчому бюлетені з виборів депутатів міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч), сільського, селищного, міського голови виборець робить позначку “плюс” (+) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті напроти прізвища кандидата, за якого він голосує.

Виборець може голосувати лише за одну місцеву організацію політичної партії, одного кандидата в депутати, одного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови.

Виборець особисто опускає заповнені виборчі бюлетені до виборчої скриньки.

Виборець, який через порушення здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) не може самостійно опустити виборчий бюлетень до виборчої скриньки, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це у своїй присутності іншому виборцю, крім члена виборчої комісії, кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, довіреної особи кандидата, уповноваженої особи місцевої організації політичної партії, офіційного спостерігача.

У разі якщо виборець, заповнюючи виборчий бюлетень, припустився помилки, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень.

Інший виборчий бюлетень видається тільки в обмін на неправильно заповнений і лише один раз.

Повторна видача виборчого бюлетеня замість неправильно заповненого не допускається.

За 5 хвилин до 20 години голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування та зачинення виборчої дільниці о 20 годині. Виборці, які на 20 годину прийшли до дільниці для голосування, мають право проголосувати. Один із членів комісії за дорученням голови дільничної виборчої комісії о 20 годині підходить до входу у приміщення для голосування та запрошує всіх виборців, які ще не проголосували, зайти у приміщення та зачиняє двері.

 

ПРАВО НА ОСКАРЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ ВИБОРЧИХ ПРАВ ТА СПОСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ ЦЬОГО ПРАВА

Питання оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються виборчого процесу місцевих виборів унормовано розділом ХІ Кодексу та Порядком розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 21 серпня 2020 року № 192.

Рішення, дії чи бездіяльність, що стосуються виборчого процесу можуть бути оскаржені до суду або до виборчої комісії.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються виборчого процесу місцевих виборів, до відповідної виборчої комісії, а також розгляд скарг та прийняття рішення виборчою комісією здійснюються в порядку, визначеному Кодексом.

Питання розгляду скарг виборчими комісіями не врегульовані Кодексом визначаються згідно з Порядком розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 21 серпня
 2020 року № 192.

Відповідно до частини першої статті 65 Кодексу суб’єктом звернення до виборчої комісії з місцевих виборів зі скаргою, що стосується виборчого процесу, може бути:

1) кандидат у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної в місті, селищної, сільської ради, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрований для участі у відповідних місцевих виборах.

Від імені відповідного кандидата суб’єктом звернення зі скаргою може бути довірена особа такого кандидата;

2) місцева організація політичної партії – суб’єкт виборчого процесу місцевих виборів в особі її керівника, представника місцевої організації політичної партії у виборчій комісії Автономної Республіки Крим, обласній, районній, районній у місті, а також міській, сільській, селищній (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) виборчій комісії, уповноваженої особи місцевої організації політичної партії в єдиному багатомандатному, територіальному виборчому окрузі чи іншої особи, уповноваженої рішенням керівного органу місцевої організації політичної партії.

3) офіційний спостерігач від кандидата в депутати сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч)  в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, місцевої організації політичної партії, яка висунула виборчі списки кандидатів у депутати на місцевих виборах, громадської організації – до територіальної виборчої комісії на території відповідного виборчого округу з відповідних місцевих виборів;

4) виборець, виборчі права або охоронювані законом інтереси якого щодо участі у виборчому процесі місцевих виборів порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження.

З урахуванням положень частин першої, п’ятої, тринадцятої, чотирнадцятої статті 236 Кодексу скарга за підписом представника місцевої організації політичної партії у виборчій комісії Автономної Республіки Крим, обласній, районній, районній у місті, а також міській, сільській, селищній (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) виборчій комісії може бути подана відповідно лише до виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної в місті, а також міської, сільської, селищної (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) виборчої комісії; уповноваженої особи місцевої організації політичної партії в єдиному багатомандатному, територіальному виборчому окрузі – до територіальної виборчої комісії на території відповідного виборчого округу з відповідних місцевих виборів.

Виборець може оскаржити до відповідної виборчої комісії рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів оскарження, якщо такі рішення, дії чи бездіяльність порушують особисто його виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі, у тому числі на участь у роботі виборчої комісії, на здійснення спостереження, на присутність на засіданні виборчої комісії у визначених Кодексом випадках, під час проведення голосування відповідно до Кодексу, незабезпечення встановлених Кодексом умов для голосування виборців з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком).

Кандидат, зареєстрований для участі у відповідних виборах (далі – кандидат), та від його імені довірена особа можуть оскаржити до відповідної виборчої комісії рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів оскарження, якщо такі рішення, дії чи бездіяльність стосуються відповідного регіону, округу, де цей кандидат зареєстрований для участі у виборах.

Згідно з частинами третьою, четвертою статті 65 Кодексу суб’єкти звернення зі скаргою, можуть оскаржити:

1) до Центральної виборчої комісії – бездіяльність територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів;

2) до територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів: 

 – рішення, дії чи бездіяльність територіальної виборчої комісії нижчого рівня, яка встановлює підсумки голосування з відповідних місцевих виборів;

 – рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії, яка забезпечує організацію і проведення відповідних місцевих виборів (у разі якщо підсумки голосування з відповідних місцевих виборів не встановлюються);

3) до територіальної виборчої комісії, яка встановлює підсумки голосування з відповідних місцевих виборів (у разі якщо результати таких місцевих виборів встановлює територіальна виборча комісія вищого рівня), – рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії, яка забезпечує організацію і проведення відповідних місцевих виборів;

4) до територіальної виборчої комісії, яка утворила відповідну дільничну виборчу комісію, – дії чи бездіяльність члена такої дільничної виборчої комісії.

Строки подання скарги, що стосується виборчого процесу місцевих виборів до відповідної виборчої комісії, встановлено статтею 66 Кодексу.

Вимоги до змісту і форми скарги, що подається до виборчої комісії, визначено статтею 67 Кодексу.

Суб’єкт виборчого процесу місцевих виборів може оскаржити рішення, дії чи бездіяльність, що стосується виборчого процесу, до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Виключно до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України, шляхом подання позовної заяви оскаржуються:

1) рішення, дії, бездіяльність Центральної виборчої комісії;

2) дії чи бездіяльність члена Центральної виборчої комісії;

3) рішення чи дії територіальної виборчої комісії, крім установлених Кодексом (частини друга – четверта статті 65 Кодексу) випадків;

4) дії чи бездіяльність члена територіальної виборчої комісії;

5) дії чи бездіяльність кандидата;

6) рішення чи дії місцевої організації політичної партії, громадського об’єднання, їх посадових осіб чи повноважних представників, що стосуються виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно до закону, статуту (положення) належать до їхньої внутрішньої діяльності або виключної компетенції;

7) дії чи бездіяльність довіреної особи кандидата, уповноваженої особи місцевої організації політичної партії;

8) дії чи бездіяльність офіційного спостерігача від кандидата, місцевої організації політичної партії – суб’єкта відповідного виборчого процесу, громадської організації; 

9) рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів та організацій, їх посадових та службових осіб;

10) рішення, дії чи бездіяльність засобів масової інформації, інформаційних агентств, їх власників, посадових і службових осіб, творчих працівників.

Також до суду шляхом подання позовної заяви можуть оскаржуватися рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій з місцевих виборів, їх членів, визначені статтею 65 Кодексу.

Розгляд та вирішення судом справ щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосується виборчого процесу місцевих виборів, здійснюються у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

 

 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО МІСЦЕВІ ВИБОРИ

 Особи, винні в порушенні законодавства про вибори, виборчих прав виборців, кандидатів, місцевих організацій політичних партій – суб’єктів виборчого процесу, притягаються до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом (частина третя статті 19 Кодексу).

Статтями 157 – 160 Кримінального кодексу України встановлено відповідальність за кримінальні правопорушення проти виборчих прав громадян, зокрема, за:

 – перешкоджання вільному здійсненню виборцем свого виборчого права, діяльності іншого суб’єкта виборчого процесу, члена виборчої комісії або офіційного спостерігача при виконанні ними своїх повноважень чи здійсненні своїх прав, поєднані з обманом або примушуванням,  у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк (частина перша статті 157);

 – незаконне втручання службової особи у діяльність виборчої комісії або члена виборчої комісії з використанням службового становища з метою впливу на їхні дії чи рішення – у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років (частина четверта статті 157);

 – ухилення члена виборчої комісії від виконання своїх обов’язків у роботі комісії без поважних причин, що призвело до неможливості роботи виборчої комісії в день голосування, проведення підрахунку голосів на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування у відповідному виборчому окрузі, встановлення результатів виборів, – у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років (частина п’ята статті 157);

 – умисне подання до органу ведення Державного реєстру виборців неправдивих відомостей про виборців, умисне внесення неправдивих відомостей до бази даних Державного реєстру виборців, несанкціоновані дії з інформацією, що міститься в базі даних Державного реєстру виборців, чи інше несанкціоноване втручання у роботу бази даних Державного реєстру виборців – у вигляді позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років (частина перша статті 158);

 – надання або отримання виборчого бюлетеня особою, яка не має права його надавати чи отримувати, або надання виборцю заповненого виборчого бюлетеня, або голосування виборцем більше одного разу, незаконне опускання виборчого бюлетеня до виборчої скриньки – у вигляді штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до двох років (частина перша статті 1581);

 – викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня, – у вигляді штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до двох років (частина друга статті 1581);

 – незаконне знищення або пошкодження виборчої документації в архівних установах або в Центральній виборчій комісії після проведення виборів – у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років (частина перша
 статті 1582);

 – підписання головою, заступником голови, секретарем, іншим членом виборчої комісії протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, протоколу про підсумки голосування в межах відповідного виборчого округу чи про результати виборів до остаточного заповнення протоколу, а також підписання такого протоколу не на засіданні виборчої комісії – у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років (частина перша статті 1583);

 – підробку або незаконне виготовлення виборчої документації, використання або зберігання незаконно виготовленої чи підробленої виборчої документації, а так само включення до виборчої документації завідомо недостовірних відомостей – у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років (частина друга
 статті 1583);

 – викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, виборчої скриньки з бюлетенями, списку виборців або протоколу про підрахунок голосів виборців, про підсумки голосування в межах відповідного виборчого округу на виборах, про результати виборів – у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років (частина третя статті 1583);

 – умисне порушення таємниці голосування під час проведення виборів, що виразилося в розголошенні змісту волевиявлення виборця, – у вигляді  штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до двох років (частина перша статті 159);

 – подання завідомо недостовірних відомостей у фінансовому звіті про надходження та використання коштів виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидата – у вигляді штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років (частина перша статті 1591);

 – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання виборцем, членом виборчої комісії, офіційним спостерігачем для себе чи третьої особи неправомірної вигоди за вчинення або невчинення будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним своїх виборчих прав, – у вигляді штрафу від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк (частина перша статті 160);

 – пропозицію, обіцянку або надання виборцю, кандидату, члену виборчої комісії неправомірної вигоди за вчинення або невчинення будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права, – у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років (частина другастатті 160);

 – надання виборцям, юридичним особам неправомірної вигоди, що супроводжується передвиборною агітацією, згадуванням імені кандидата, назви політичної партії, яка висунула кандидата на відповідних виборах, або використанням зображення кандидата, символіки політичної партії, яка висунула кандидата на відповідних виборах, – у вигляді обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі від двох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років (частина третя статті 160).

Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає адміністративну відповідальність за правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення (статті 2127 – 21224 указаного Кодексу).  

Нагадуємо, що отримати безоплатну правову допомогу та захистити свої права Ви зможете звернувшись до фахівців системи безоплатної правової допомоги.

 Пам’ятайте, що карантин — це не перешкода для отримання правової допомоги від держави. Тому завжди будемо раді відповісти на Ваші запитання .

 

Як отримати правову допомогу дистанційно:

  • зателефонувати на безкоштовний номер системи надання безоплатної правової допомоги 0 800-213-103;

  • написати на електронну пошту найближчого місцевого центру (адреси можна дізнатися на сайті системи БПД https://www.legalaid.gov.ua/.

  • скористатися правничою вікіпедією WikiLegalAid https://wiki.legalaid.gov.ua;