ПРО ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

 • 68

Фото без опису

Стратегія соціально-економічного розвитку в цілому та у сфері земельних відносин повинна дати поштовх розвитку економіки в громаді, збільшенню надходжень до бюджетів, збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності та створенню нових робочих місць, що в свою чергу дасть можливість розвитку громаді, організації благоустрою, реконструкції та будівництву соціально важливих об’єктів інфраструктури.

Фото без опису

Кадубовецька сільська територіальна громада включає в себе 6 сіл (Кадубівці, Хрещатик, Репужинці, Кулівці, Василів та Чуньків) та займає територію на півночі Чернівецької області площею 94,64 км2.

Фото без опису

 

Межує:  на півдні із Веренчанською сільською радою,   півночі із Заліщицькою міською радою,   заході з  Кострижівською селищною радою та   на сході  із Заставнівською міською та Вікнянською сільською радами

Відстань:

до райцентру м. Чернівці – 43 км; до обласного центру м. Чернівці 43 км.

 

ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ГРОМАДИ

площа,  га

% від загальної площі земель

Загальна площа земель

9464,31

100,00

в тому  числі за цільовим призначенням:

 

 

землі житлової та громадської забудови

695,97

7,35

землі сільськогосподарського призначення

7796,02

82,37

землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення

17,34

0,18

землі оздоровчого призначення

42,64

0,45

землі рекреаційного призначення

2,00

0,02

землі історико-культурного призначення

0,50

0,01

землі лісогосподарського призначення

675,44

7,14

землі водного фонду

102,76

1,09

землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оброни  тощо

131,64

1,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналізуючи дані наведені в таблиці, видно що у Кадубовецькій сільській раді, як і в переважної більшості теритріальних громад Чернівецької області в своїй структурі земельного фонду переважають землі сільськогосподарського призначення 82,37%, а саме 7796 га.

Також значну частку земельного фонду громади займають землі житлової та громадської забудови та землі лісового фонду.

 

Кадубовецька сільська рада, як орган місцевого самоврядування, маючи повноваження визначені Земельним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами у сфері земельних відносин та регулюванні містобудівної діяльності, повинна здійснювати організацію і планування землеустрою.

Важливо розуміти поняття та мету землеустрою, щоб почати діяти. Оскільки землеустрій – це сукупність заходів спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональної органцізації території, а його метою також є раціональне використання та охорона земель, створення сприятливого екологічного середовища та збереження і поліпшення природних ландшафтів.

Щоб почати здійснювати заходи із землеустрою в межах громади потрібно розуміти всю важливість цих процесів та водночас їх складність, оскільки Кадубовецька сільська рада так як і інші органи місцевого самоврядування після тридцяти років впровадження земельної реформи, обмежені в земельних ресурсах, а саме відсутня велика кількість земель запасу чи резервного фонду, щодо яких можна б було здійснювати заходи із довгострокового планування території. Однак це не є стоп сигналом у розробленні стратегії розвитку, а тільки перешкодою, оскільки при плануванні використання земель громади потрібно враховувати інтереси власників земель.

 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ВИРІШЕННЯ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА ЙМОВІРНІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ:

 1. Проведення інвентаризації земель території громади –  замовлення документації із інвентаризації земель населених пунктів громади та земель за межами населених пунктів, яке включає в себе дороговартнісні види робіт такі, як аерофотозйомка всієї території потребує значних коштів (орієнтовно понад 2 мільйони гривень), наразі непідсильне для місцевого бюджету,  а також є нераціональним, оскільки цілі інвентаризації земель (виявлення земель, що не використовуються, використовуються не раціонально) можна досягти і в рамках існуючих повноважень визначених земельним та цивільним кодексами. Крім того, понад 95% земель перебувають у приватній власності, що значно спрощує проведення інвентаризації. Решта 5% земель – це землі загального користування (вулиці, дороги, парки, кладовища, сміттєзвалища), землі які перебувають в оренді та землі природо-заповідного фонду, землі водного фонду (прибережно-захисні смути) тощо).

ВАРІАНТИ ВИРІШЕННЯ:

 • Інвентаризація земель с/г призначення – облік земель пайового фонду відповідно до Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»; результат – визначення місця розташування, кількості та площі  невитребуваних земельних часток паїв та проектних польових доріг, які можна надавати в користування виключно сільськогосподарським товаровиробникам, які є істотним користувачем земель масиву та отримувати орендну плату;
 • Виявлення земель та іншого нерухомого майна, що не використовуються – здійснюється в порядку визнання нерухомого майна безхазяйними, передбаченим ст. 335 Цивільного кодексу України
 • Виявлення земель, що використовуються не раціонально – здійснюється в рамках самоврядного та державного контролю за використанням та охороною земель. Після прийняття рішення Кадубовецькою сільською радою після 28.04.2022 року про проведення та здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, можна ефективно проводити даний котроль та залучати додаткові надходження до місцевого бюджету за рахунок накладдання адміністративних стягнень.
 1. Право безоплатної приватизації (одержання земельних ділянок які не перебувають у користуванні громадян) – досить гостра проблема, оскільки є багато звернень усних та письмових, щодо відведення земельних ділянок, відповідно до статті 121 Земельного кодексу України, дана проблема загострюється тим, що громадяни не обізнані в земельному законодавстві та не розуміють того, що земля, як природний ресурс є вичерпним та не може збільшуватись. Крім того, в процесі впровадження земельної реформи протягом 30-річного періоду незалежності України, більшість земель колишньої колективної власності, державної та комунальної стали приватною власністю відповідно до земельного закондавства, а та мала доля земель, що залишилась на даний момент у комунальній власності не підлягають безоплатній приватизації та їх не вистачає навіть для пільговиг категорій, які мають першочергове право на одержання земельних ділянок безоплатно у власність.

ВАРІАНТИ ВИРІШЕННЯ:

 • Стоврити умови, щоб бути більш інформаційно відкритішими для населення (більше відкритих даних на сайті громади про земельні ресурси, інформаційна робота, консультації із населенням для розуміння ситуації у сфері земельних відносин);
 • Після завершення інвентаризації земельного фонду громади, резервування земель придатних для сільськогосподарського використання, створення черги для пільгових категорій, визначення потреби у забезпеченні пільгових категорій земельними ділянками для ведення особистого селянського господарства.
 1. Розроблення комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади – є безумовно дуже важливим документом в територіальній громаді, який якраз і повинен бути тим документом який дасть поштовх для залучення інвестицій в громаду, що в свою чергу дасть поштовх соціально-економічному розвитку. Проте цей вид містобудівної документації, який прийшов на зміну схемі планування території громади, включає в себе великий об’єм робіт із землеустрою та інших інженерних, підготовчих, вишукувальних робіт, а саме: проведення моніторингу містобудівної документації населених пунктів (генеральних планів), оновлення цих генеральних планів, розроблення документації із інвентаризації земель громади та завершальний етап, який впершу чергу цікавий для територіальних громад визначення перспективної функціонально-планувальної структури, які в комплексі коштуватимуть громаді приблизно половини річного бюджету. 

ВАРІАНТИ ВИРІШЕННЯ:

 • Оскільки комплексним планом визначаються відомості про склад угідь, віднесення земель до відповідних категорій, межі та правовий режим режимоутворюючих об’єктів (землі природозаповідного фонду, водного фонду, санітарно-захисних зон, прибережно-захисниз смуг тощо), а також створення електронних векторних/растрових карт та баз даних про земельні ресурси, то такі матеріали безумовно важливо мати в громаді, однак їх вартість та значення значно переоцінені, тому в короткостроковій перспективі необхідно утриматись від виготовлення вищезазначених картографічних матеріалів. Крім того, враховуючи, що земель не наданих у власність і користування, які повинні використовуватись як  землі рекреаційного призначення, природозаповідного фонду, водного фонду, санітарно-захисних зон, прибережно-захисниз смуг є менше 1% від загальної кількості земель, тому доцільніше віднести такі землі до вищезазначених категорій та сформувати їх у земельні ділянки окремими проектами землеустрою, що буде значно менше коштувати для місцевого бюджету так як не потребує масштабних та дороговартісних картографічних робіт.
 • Безумовно найважливішим завданням комплексного плану є планувуння, яке в свою чергу торкнеться кожного власника земельних ділянок (прямо або опосередковано) а також враховуючи те, що Кадубовецька громада є достатньо перспективною для комерційного будівництва, будівництва і розвитку туристичної  та рекреаційної інфраструктури, оскільки через територію громади проходить міжнародна автодорога (М-19) протяжністю 11,5 км  та річка Дністер протяжністю 18,5 км. Крім того на території громади є декілька мальовничих природних обєктів, які необхідно зарезервувати як рекреаційні землі.

Отже, розроблення комплексного плану розвитку території громади є чи не найважливішим документом в громаді на середньострокову та довгострокову перспективу, однак на даний момент коли відсутні кошти місцевого бюджету та державні цільові субвенції для таких цілей, а також відсутня практика та досвід інших громад, так як цей вид містобудівної та землевпорядної документації з’явився тільки в 2021 році, розроблення комплексного плану в 2024-2025 році Кадубовецькою сільською радою практично неможливе.

Проте, всупереч всьому необхідно шукати шляхи фінансування, для розроблення комплексного плану, що в свою чергу притягне інвестиції та сприятиме розвитку будівництва, бізнесу та створення нових робочих місць, що безумовно притягне нові надходження у вигляді податків, покращить імідж громади на загальнодержавному рівні, сприятиме позитивній оцінці дій влади серед населення.