ЗВІТ ЗА 2023 РІК ПРО РОБОТУ ВІДДІЛУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, БЛАГОУСТРОЮ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 • 266

Фото без опису

Відділ земельних відносин, благоустрою та охорони навколишнього середовища (далі – Відділ), створено Кадубовецькою сільською радою у відповідності до ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в України» (далі Закон №280-97) для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

Фото без опису

Відділ діє відповідно до «Положення про Відділ земельних відносин, благоустрою та охорони навколишнього середовища Кадубовецької сільської ради» (далі – Положення), а посадові особи зобов’язані діяти на підставі, в межах та у спосіб передбачений Конституцією та законами України.

Фото без опису

Відповідно до Положення на Відділ покладено 51 із 233 можливих повноважень передбачених Главою 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в України».

Фото без опису

 

Серед яких 31 – власні (самоврядні) повноваження і 20 делеговані. Що стосується делегованих повноважень – існує законодавча прогалина, оскільки не передбачено єдиного механізму делегування повноважень органів державної влади до органів місцевого самоврядування, тому виконання багатьох із них не є можливим, оскільки відсутні законні підстави, наприклад:

 • природоохоронний контроль, який здійснює Державна екологічна інспекція, неможливо здійснити в законний спосіб;
 • облік відповідно до закону житлового фонду, здійснення контролю за його використанням – який здійснюється відповідно до Постанова Ради Міністрів УРСР №105 від 11.03.1985 року «Про порядок державного обліку житлового фонду» чинної станом на 2024 рік, повинен проводитись відповідним міністерством ЖКГ;
 • облік нежилих приміщень на відповідній території незалежно від форм власності – є делегованим повноваженням, однак відсутній будь-який документ який регулює порядок ведення такого обліку, раніше здійснювався районними БТІ.

Однак, є такі делеговані повноваження, для яких не потрібно якогось окремого рішення органів виконавчої влади та ОМС, крім того деякі з них виконуються і є  фактично власними повноваженнями, оскільки в галузевому нормативно-правовому акті (Земельний кодекс, Податковий кодекс), такі повноваження є компетенцією виконавчих органів ОМС, наприклад:

 • вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом (пп.5, п.«б», ст.33 Закону №280-97);
 • надання податковим органам у строки та в порядку, встановлені Податковим кодексом України, інформації щодо власників та користувачів, у тому числі на правах оренди (суборенди), емфітевзису, земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих на території відповідної сільської, селищної, міської ради, ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, а також іншої інформації, визначеної Податковим кодексом України (пп.15, п.«б», ст.33 Закону №280-97).

 

 1. Звернення громадян, листування

За 2023 рік Відділом, в межах повноважень:

 • Опрацьовано 664 письмових та усних звернень громадян, в результаті яких було видано 403 довідок та надано первинну безоплатну правову допомогу, консультації з питань компетенції Відділу.
 • Розглянуто та надано відповідей на 218 запитів від різних установ, організацій тощо;
 • Підготовлено і надіслано 1691 власних запитів, листів, з метою отримання інформації необхідної для вирішення службових завдань, зокрема через електронний сервіс Держгеокадастру  1569 запитів – на отримання витягів про нормативну грошову оцінку, а також 122 запити на отримання інформації;
 • Крім того Відділом винесено на розгляд сесії ради 234 клопотання та прийнято стільки ж рішень, з них:
 • про надання дозволів (проекти землеустрою щодо відведення в оренду, детальні плани території тощо) 18 (орієнтовна площа 18,1576 га);
 • про затвердження документацій із землеустрою комунальної власності щодо відведення в оренду 24 (площа 6,1944 га);
 • затвердження документацій із землеустрою (передачу у власність, що перебували в користуванні громадян) 191 земельних ділянок – 65,2417 га;
 • інших питань відповідно до повноважень Відділу – 107 рішень.
 • звернення громадян, які стосуються земельних спорів, яких в 2023 році було 27 та які були розглянуті згідно чинного законодавства, а саме було надано відповіді із рекомендаціями про врегулювання спорів, акти, висновки тощо.

Витрати часу на основні види робіт згідно повноважень Відділу

Витрати часу відділу по видах робіт

Час, год

Робота в ДПІ в ІТС Податковий блок (14273 дії, завдання)

592,1

Земельні відносини (4553 дії, завдання)

564,1

Листування (322 дії, завдання)

161

Поводження із відходами (13 дій, завдань)*

8,3

Благоустрій (4 дії, завдання)*

6

Комунальне майно (11 дії, завдання)

5,5

Охорона навколишнього середовища (2 дії, завдання)*

2

ВСЬОГО:

1339,0 год

Робочих днів

167,34

Робочих днів в розрахунку на 1 посадову особу

129,1

За 2023 рік Відділом, в межах повноважень на основні види робіт такі, як приватизація земель раніше наданих у користування (усні звернення), видача довідок про землю (без врахування довідок про землю для субсидії - усні звернення), ведення розділу ІІІ в погосподарській книзі – (усні звернення, письмовий та електронний облік); облік пайового фонду, фізична Робота в ІТС Податковий блок  (необхідна для нарахування) і подальша робота із платниками податків та на роботу із вхідним/вихідним листуванням по мінімальних оцінках часу необхідного на виконання завдань витрачено орієнтовно  1282,5 годин, що в робочих днях становить 160,3 дні із 189 можливих.  В розрахунку на одну посадову особу згідно штату, які виконували завдання дана число становить 112,8 робочих дні.

Фото без описуЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ

Оренда земель комунальної власності

Упродовж 2023 року Відділ земельних відносин успішно виконав роботу з укладання та підготовки до укладання 29 договорів оренди земельних ділянок. Загальна площа переданих в оренду ділянок склала 11,3897 гектара. В середньому встановлено відсоток орендної плати на рівні 10%, що відображає стабільні та обґрунтовані умови для орендарів.

Фото без опису

Очікувана сума надходжень від орендних плат за весь період становить 68 013,88 гривень. Це свідчить про ефективне управління земельними ресурсами та максимізацію віддачі від їх оренди. За результатами аналізу відділу можна визначити, що робота з орендними відносинами виконується відповідно до законодавства та сприяє ефективному використанню земельних ресурсів у місті.

Фото без описуПідбір інвестиційно-привабливих ділянок

У 2023 році Відділ земельних відносин впровадив рішучі заходи щодо підбору інвестиційно привабливих земельних ділянок, спрямованих на стимулювання розвитку рекреаційної інфраструктури та підтримку економічного зростання громади.

Огляд ділянок в натурі та їх фотозйомка були проведені для отримання повного уявлення про їх потенціал та межі використання, оскільки на території Кадубовецької громади яку омиває річка Дністер наявно багато мальовничих місць для розвитку рекреаційної діяльності вздовж берега і облаштування її відповідною інфраструктурою та елементами благоустрою, крім того ці ділянки можна використовувати на правах оренди та/або строкового сервітуту.

В результаті ретельного аналізу було розроблено 6 паспортів на об’єкти комунальної та приватної власності, що включають інформацію про географічне розташування, площу, інженерну інфраструктуру та потенціал для різноманітних інвестиційних проектів. Ці паспорти стали основою для подальших переговорів із потенційними зацікавленими інвесторами. Додатково, Відділ розробив презентації, які вдало демонструють переваги та потенціал вибраних ділянок. Ці презентації слугують інструментом для активного привертання інвестицій та партнерств з різних секторів економіки.

Резервування для УБД

На території Кадубовецької сільської територіальної громади зустрічаються різні сектори господарської діяльності, що відображаються у розподілі земель за формами власності. Державна власність включає в себе в основному лісові масиви чи природні заповідники, землі транспорту (автодорого М-19). Комунальна власність охоплює території для громадських споруд, парків, та інфраструктури, спрямованої на задоволення потреб місцевого населення. Приватна власність займає більшу частину земель в структурі площ території громади.

Виходячи із обмеженого ресурсу, яким беззаперечно є землі, зокрема комунальної власності, з метою збалансування і збереження надходжень та водночас для відновлення і забезпечення соціальної справедливості, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» відділом підготовлено відповідні матеріали, обгрунтування та пропозиції щодо резервування земель для першочергового забезпечення учасників бойових дій земельними ділянками. В результаті чого черговій ХХХІІ сесії VІІІ скликання Кадубовецької сільської ради рішенням №396-32/2023 від 11.07.2023 року, метою забезпечення реалізації учасниками бойових дій, осіб, які захищали та продовжують захищати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та які раніше не скористались своїм правом на безоплатне отримання у власність земельних ділянок, зарезервовано землі комунальної власності Кадубовецької сільської ради загальною площею 48,4430 га.

Резервування для громадських пасовищ

Збереження земель під природними кормовими угіддями для вільного випасу худоби є важливим і доцільним кроком, навіть в умовах обмеженого ресурсу земель на території громади. Це рішення обгрунтовано з численних екологічних, економічних та соціокультурних аспектів, однак основною метою було залишення природних кормових угідь під вільний випас худоби.  Враховуючи наукові обгрунтування та вимоги, щодо норм площ кормових угідь на 1 голову ВРХ (2-2,5 га), а також те що площа таких угідь на момент роздержавлення і приватизації Спілок селян співвласників «Україна» та «Нива» (далі КСП) та наявне поголів’я ВРХ в господарствах та в особистих домогосподарствах становило понад 7000, для яких згідно вимог необхідно було пасовищ та сінокосів 14000-17500 га, що в рази перевищує всю територію громади (КСП – колишні колективні сільські господарства) майже у 2 рази, а це свідчить про те, що навіть, вищезазначені КСП в проектах впорядкування угідь, впорядкування землекористувань не дотримувались існуючих вимог, при цьому маючи більші можливості у період 70-80-х років минулого століття, ніж Кадубовецька сільська рада зараз. В цифрах станом на 1995 рік сумарно два КСП на нашій території мали у користуванні 206,9 га сінокосів та 551,6 га пасовищ і виходячи із кількості ВРХ, то на одну голову ВРХ природних кормових угідь залишалось 0,11 га, що у 18 разів менше, ніж згадані норми.

З огляду на це та враховуючи, те, що  в період 1995-2020 рік земельна реформа України впроваджувалась в дію, приватизації проходила та під час діяльності сільських рад, які увійшли до складу об’єднаної територіальної громади, Заставнівської районної державної адміністрації та Держгеокадастру  більшість природних кормових угідь були передані у приватну власність згідно ст. 116,121 Земельного кодексу України, Відділом були підготовлені матеріали із обгрунтуванням для збереження таких земель з метою забезпечення жителів Кадубовецької громади власників великої рогатої худоби пасовищами під вільний випас худоби, на існуючих природних кормових угіддях громади, в результаті чого рішенням ХХХІІ сесії VІІІ скликання Кадубовецької сільської ради №396-32/2023 від 11.07.2023 року зарезервовано 92,8713 га пасовищ та створено на відповідній площі громадські пасовища.

Так як, поголів’я ВРХ у сумі 560 голів, згідно даних погосподарського обліку, нині є в рази меншим, ніж у 1995 році, і при мінімальній потребі для цього необхідно 1120 га пасовищ, земель комунальної власності є всього 467,54 га, з яких більшість в оренді та є землями загального користування, Кадубовецька сільська рада з обмеженим ресурсом земель забезпечила природними кормовими угіддями в розрахунку на одну голову ВРХ більше, ніж вищезгадані КСП, а саме – 0,17 га.

Дане рішення є тільки першим кроком, оскільки до завершення всього процесу створення громадських пасовищ, необхідно розробити відповідні документації із землеустрою, зареєструвати земельні ділянки у Державному земельному кадастрі та зареєструвати право територіальної громади у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Крім того, гострою проблемою є забезпечення учасників бойових дій земельними ділянками, які в більшості не задоволені отриманням того, що залишилось у комунальній власності, однак теоретично площа громадських пасовищ може бути зменшена.

Розроблені документації із землеустрою на землі комунальної власності

У 2023 році спеціалістами Відділу було підготовлено вихідні дані, необхідні для розроблення документацій із землеустрою на землі комунальної власності, в результаті чого було сформовано 20 земельних ділянок з яких на 15 розташовані будівлі комунальної власності, загальною площею 10,5247 га, затверджено відповідні документації, прийнято рішення для державної реєстрації на землі комунальної власності. Розподіл сформованих земельних ділянок по селах: Кадубівці – 4; Хрещатик – 6; Репужинці – 1; Кулівці – 4; Василів – 4; Чуньків – 1.
Також варто зазначити, що у 2023 році проведений аналіз та Відділом підготовлено матеріали на розгляд сесії і затверджено «Перелік земельних ділянок, право оренди яких підлягає продажу на земельних торгах 2023-2024 роках» загальною площею – 49,6583 га, серед якого наявні 6 земельних ділянок які необхідно сформувати та в подальшому продовжити збір документів – підготовку матеріалів лоту.

Цільове призначення земельної ділянки

Кадастровий номер

Адреса (місце розташування)

Площа (орієнтовна площа), га

Термін оренди

03.07 Для будівництва і обслуговування будівель торгівлі

немає

с. Кадубівці, вул. Українська

0,03

15

03.07 Для будівництва і обслуговування будівель торгівлі

немає

с. Кадубівці, вул. Українська

0,08

15

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

немає

с.Василів, урочище «Монастир»

4,60

7

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

немає

с. Кадубівці

3,50

7

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

немає

с.Хрещатик

2,52

25

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

немає

с. Репужинці, урочище «Лози»

5,40

7

16.00 Землі запасу

7321587600:01:001:0385

с. Репужинці, урочище «Гребля»

2,2512

7

10.07 Для рибогосподарських потреб

7321585200:01:002:0108

с. Кадубівці, урочище «Кадіб»

7,0015

10

10.07 Для рибогосподарських потреб

7321585200:04:001:0015

с.Кадубівці, урочище «Нестерюків став»

1,9456

10

16.00 Землі запасу

7321581900:01:004:0073

с.Василів

11,314

25

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

7321589200:01:004:0208

с.Чуньків, урочище «Бавки»

11,016

25

Проведення земельних торгів є важливим кроком для територіальної громади, оскільки це забезпечує ефективне використання доступних земельних ресурсів. Реалізація 12 земельних ділянок загальною площею 49,6583 гектара через аукціон відкриває широкі можливості для розвитку сільськогосподарської, комерційної та рибогосподарської сфер, а також торги сприяють прозорому та конкурентному розподілу земель, сприяючи ефективному використанню ресурсів та створенню нових робочих місць. Крім того, цей механізм дозволяє громаді отримати максимальну економічну вигоду від своїх земельних активів та залучити інвестиції для подальшого розвитку території.

Про розроблений регуляторний акт із відшкодування безпідставно збережених коштів

Відділом було здійснено аналіз використання земельних ресурсів, з метою захисту прав та інтересів Кадубовецької сільської територіальної громади та враховуючи прогалину у законодавстві, оскільки Земельним кодексом України не передбачено примусового порядку оформлення права користування земельними ділянками на яких розташовані об’єкти нерухомого майна то дана прогалина використовується недобросовісними користувачами земель, виникає гостра необхідність врегулювання цієї проблеми з метою забезпечення справедливого та законного використання земельних ресурсів комунальної форми власності на території громади. Незаконне збереження коштів, внаслідок порушення вимог законодавства, призводить до фінансових втрат для громади та невідповідності принципам прозорості та публічності у використанні публічних ресурсів.

Крім того, проводячи аналіз використання земельних ресурсів, зокрема земель комунальної форми власності наявні факти самовільного захоплення земель, що теж в свою чергу завдає збитків місцевому бюджету і враховуючи те, що Постановою Кабінету Міністрів України №303 від 13.03.2022 року припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», неможливо вирішити проблему самовільного захоплення та ефективно стимулювати землекористувачів дотримуватись земельного та податкового законодавства України.

 1. Кіль-кість вияв-лених корис-тувачів

  Орієнтовна площа, га

  Попередньо встановлене цільове призначення

  Середня ставка орендної плати, %

  Період несплати

  Орієнтовні втрати, грн

  27

  10,3104

  Інше сільськогосподарське виробництво

  12%

  4-12 років

  310 667 грн

  1

  0,01

  Індивідуального гаражного будівництва

  6,5%

  4 роки

  4 384 грн

  5

  0,7051

  Комерційне використання (будівництво і обслуговування будівель торгівлі)

  6,5%

  3-12 років

  1 574 391 грн

  4

  0,3217

  Комерційне використання (інші будівлі громадської забудови)

  6,5%

  4-7 років

  154 370 грн

  7

  36,7

  Самовільне захоплення земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (польові дороги, невитребувані паї, землі с/г призначення тощо)

  8,8%

  3-8 років

  735 027 грн

  5

  27,29

  Використання із порушення земельного законодавства (відхилення від затверджених в установленому порядку проектів землеустрою)

  8,8%

  4 роки

  317 367 грн

   

   

  Всього втрати:

   

   

  3 096 206 грн

 2. В результаті даний регуляторний акт був прийнятий, порядок затверджено та основні заходи передбачені Порядком добровільного відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земель комунальної форми власності з порушенням вимог законодавства на території Кадубовецької сільської територіальної громади заплановані на 2024 рік.

 3. Співпраця із ДПІ, територіальними органами ГУ ДПС у Чернівецькій області

Щодо співпраці із територіальними органами ГУ ДПС у Чернівецькій області, то у 2023 році спеціалісти Відділу з метою обліку та відображення в податкових базах даних актуальної інформації про платників податків, необхідної для нарахування місцевих податків продовжували виконувати ряд завдань, прямо не передбачених жодним нормативно-правовим актом, оскільки існує велика проблема обміну інформацією між офіційними реєстрами та базами даних ДПС, а також відсутній будь-який порядок надання податковим органам у строки та в порядку, встановлені Податковим кодексом України, інформації щодо власників та користувачів, у тому числі на правах оренди (суборенди), емфітевзису, земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих на території відповідної сільської, селищної, міської ради, ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, а також іншої інформації, визначеної Податковим кодексом України, що передбачено пп.15, п.«б», ст.33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

КВЦПЗ земельних ділянок в "ІТС Податковий блок"

К-сть

Площа, га

Нарахування, грн

Пільга, кількість

Пільга, площа, га

Комерційного використання та промисловості

34

10,88

1 373 622

0

0

Для ведення особистого селянського господартва

3280

721,055

110 894

738

200,1361

Для будівництва і обслуговування житлового будинку

2195

376,7629

156 486

623

109,3759

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

2996

2168,639

629785

78

82,6052

Всього

8505

3277,337

2270787

1439

392,1172

Даний вид робіт, проведений з метою нарахування податків (зазначених у таблиці)  спеціалісти відділу змушені виконувати для забезпечення актуалізації даних, проведення достовірних нарахувань і для реалізації цього у 2023 році було витрачено 592,1 год робочого часу (44% від всіх інших завдань відділу) – сумарно 74 робочих дні витрачених на фізичне перебування та роботу в програмному забезпеченні «ІТС Податковий блок» в територіальних органах ГУ ДПС у Чернівецькій області (м. Кіцмань, м. Заставна), що в розрахунку на одну посадову особу відділу становить 24,6 робочих днів.

БЛАГОУСТРІЙ

Відділом було проведено попередній аналіз об’єктів та елементів благоустрою на території громади і згідно інформації наданої Відділом бухгалтерського обліку та звітності Кадубовецької сільської ради, встановлено, що на балансах сільської ради перебувають 12 елементів благоустрою (сміттєві баки та урни), крім того такі елементи відсутні і на балансі КП «Кадуб-сервіс», яке створено у відповідності до ст. 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» для підтримання благоустрою, здійснення заходів із благоустрою та комплексного обслуговування території (об’єктів благоустрою). Однак, це не відображає реальної та актуальної ситуації.

Крім того серед усіх об’єктів благоустрою передбачених п.1) ч.1 ст.13 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» на балансах в бухгалтерському обліку відсутні зелені насадження, парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики (в т.ч. дитячі та спортивні), пляжі, кладовища, інші території загального користування. Трішки краща ситуація із комунальними вулицями та дорогами, яких на балансі сільської ради є 7 штук, в 4 –ох населених пунктах, протяжністю 3 кілометри, що є явно помилковою внесеною інформацією, відсутні точні характеристики вулиць та головне не відображають реальну актуальну ситуацію, а також відсутність на балансах, інформації про об’єкти благоустрою необхідно усунути з метою виконання законодавства про благоустрій населених пунктів в частині нормування та інвентаризації об’єктів на підзвітній території.

З метою усунення помилок і упущень всіх рад, які увійшли до складу громади, розроблено план-графік паспортизації та інвентаризації об’єктів благоустрою, прийнято відповідні рішення, якими передано в передано в господарське відання комунальному підприємству, яке зобовֹ’язане провести необхідну інвентаризацію.

Об’єкти та елементи благоустрою комунальної власності (облік) фактичним балансоутримувачем яких є КП «Кадуб-сервіс»

№ п/п

Тип

Опис

Кількість

1

пп. а) п.1) ч.1 ст.13 Закону №2807-4

парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики (в т.ч. дитячі та спортивні)

71

2

пп. б) п.1) ч.1 ст.13 Закону №2807-4

пам'ятки культурної та історичної спадщини

-

3

пп. в) п.1) ч.1 ст.13 Закону №2807-4

майдани, площі, бульвари, проспекти

-

4

пп. г) п.1) ч.1 ст.13 Закону №2807-4

вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки

140

5

пп. ґ) п.1) ч.1 ст.13 Закону №2807-4

пляжі

3

6

пп. а) п.1) ч.1 ст.13 Закону №2807-4

кладовища

8

7

пп. е) п.1) ч.1 ст.13 Закону №2807-4

інші території загального користування

6

8

п.3) ч.1 ст.13 Закону №2807-4

території будівель та споруд інженерного захисту територій

1

9

п. 4) ч.1 ст.13 Закону №2807-4

території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору

17

10

 

Нерухоме майно (будівлі, та споруди)

36 (площа 25331 м.кв.)

11

 

Вуличне освітлення (ліхтарі, лампи тощо)

800 (протяжність мереж зовнішнього освітлення - 60,12 км)

 

 

 

246 (об’єктів благоустрою)

Стан дорожньої інфраструктури

На території громади наявно 140 комунальних вулиць та доріг, загальною протяжністю близько 86,27 км (площа дорожного покриття 541,7 тис.м.кв.) з яких в доброму та задовільному стані перебуває 35,95 км, що становить 41,67% від загальної кількості. З асфальтованим дорожнім покриттям - 11,75 км доріг. Всі комунальні вулиці та дороги не проінвентаризовані, не мають паспорта об’єкта благоустрою, що не дає змогу бачити реальні показники, характеристики, а також фактично відсутнє документальне підтвердження права власності на дані об’єкти благоустрою та в бухгалтерському обліку чітко юридично не визначений балансоутримувач яким фактично є КП «Кадуб-сервіс», відповідно належним чином не можна провести відповідні закупівлі та відобразити у звітності комунального підприємства проведену роботу

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Відділом у сфері охорони навколишнього середовища за 2023 рік проведено активну роботу щодо забезпечення охорони природи на території громади, де розміщено 12 об’єктів природно-заповідного фонду України. Кадубовецька сільська рада взяла на себе відповідальність за охорону та використання цих територій відповідно до законодавства.

Назва

Статус

Дата створення та рішення

Площа, га

Форма власності в розумінні п. 24 Перехідних положень Земельного кодексу України

«Кадубівська стінка»

Ландшафтний заказник загальнодержавного значення

Указ Президента України №750/94 від 10.12.1994 року

22,80

Державна власність

«Кадубівська лійка»

Геологічна пам’ятка місцевого значення

Рішення Чернівецького облвиконкому 17.03.1992 року №72

3,20

Комунальна власність

«Хрещатицько-Звенячинське»

Заповідне урочище місцевого значення

Рішення Чернівецького облвиконкому від 30.05.1979 року №198

25,00

Державна власність

«Джерело Хрещатик»

Гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення

Рішення Чернівецького облвиконкому від 30.05.1979 року №198

0,30

Державна власність

«Звенячинська мінеральна»

Гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення

Рішення Чернівецького облвиконкому від 30.05.1979 року №198

0,30

Державна власність

«Репужинські острови»

Іхтіологічний заказник місцевого значення

Рішення Чернівецького облвиконкому 17.03.1992 року №72

14,00

Не відомо

«Деревниця»

Заповідне урочище місцевого значення

Рішення Чернівецького облвиконкому від 30.05.1979 року №198

98,00

Державна власність

«Водоспад Кулівецький»

Гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення

Рішення Чернівецького облвиконкому 17.03.1992 року №72

0,20

Державна власність

«Василівська стінка»

Геологічна пам’ятка місцевого значення

Рішення Чернівецького облвиконкому від 30.05.1979 року №198

2,00

Державна власність

«Василівська вирва»

Іхтіологічний заказник місцевого значення

Рішення Чернівецького облвиконкому 17.03.1992 року №72

7,00

Державна власність

«Василівські водоспади»

Геологічна пам’ятка місцевого значення

Рішення Чернівецького облвиконкому 17.03.1992 року №72

0,05

Комунальна власність

«Одайський провал»

Геологічна пам’ятка місцевого значення

Рішення Чернівецького облвиконкому 17.03.1992 року №72

0,75

Комунальна власність

Важливим аспектом є також взаємодія із ГУ Держгеокадастру у Чернівецькій області для отримання необхідної інформації щодо земель комунальної власності та використання їх для реалізації охоронних заходів. Окрім того, робота з населенням та поліцейськими офіцерами громади є важливим елементом, спрямованим на попередження порушень природоохоронного законодавства та підвищення обізнаності громади.

Фото без описуЗазначається планована робота на 2024 рік, яка передбачає фінансування та впровадження інформаційних охоронних знаків і вивісок для визначення меж та об'єктів природно-заповідного фонду. Впровадження заходів контролю та інформаційно-роз'яснювальної роботи свідчить про збалансований підхід до охорони природи та усвідомлення важливості співпраці з місцевим населенням.

САНІТАРНА ОЧИСТКА ТЕРИТОРІЇ ТА ПОВОДЖЕННЯ ІЗ ВІДХОДАМИ

У 2023 році Відділом продовжувалось розроблення схеми санітарної очистки, вивчалась характеристика громади, характеристика об’єктів утворення відходів та проводились всі необхідні розрахунки, однак дана Схема, яка розроблялась відповідно до п. «е» ст. 25 Закону України «Про відходи», який втратив чинність у зв’язку із прийняттям Закону України «Про управління відходами» в якому відсутні повноваження щодо розроблення та затвердження Схем санітарної очистки, а передбачено розроблення Місцевого плану управління відходами, в який увійде пророблена робота по схемі санітарної очистки.

Відділом підготовлено матеріали і на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 №1160-ІV, враховуючи Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №75 від 22.03.2010 року «Про затвердження Рекомендованих норм надання послуг з вивезення побутових відходів»  подано на затвердження сесії ради, регуляторний акт, який прийнято рішенням від 24.03.2023 року №320-29/2023 на черговій ХХІХ сесії VIII скликання Кадубовецької сільської ради, в результаті чого затверджено норми надання послуг з вивезення побутових відходів на рівні мінімальних рекомендованих значень.

Також у 2023 році згідно рішень Виконавчого комітету Кадубовецької сільської ради Чернівецького району Чернівецької області «Про затвердження конкурсної документації з визначення виконавця послуги з вивезення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних) на території Кадубовецької сільської територіальної громади» від 9 березня 2023 року №3/7 та «Про визнання конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів таким, що не відбувся» від 10 квітня 2023 року №5/9 було двічі оголошено конкурс на визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів, проте відсутні були будь-які конкурсні пропозиції. На даний момент вивчаються варіанти вирішення проблеми організації управління побутовими відходами, запровадження роздільного збирання побутових відходів та можливий рівень фінансування заходів і джерела фінансування незаборонені законодавством

УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ МАЙНОМ

У 2023 році на засідання сесії були прийняті рішення про завершення приватизації об’єктів нерухомого майна, шляхом викупу, аукціони яких були проведені у 2022 та залучено майже 1 млн. грн. до місцевого бюджету.

Нарахування орендної плати здійснювалось згідно договорів оренди відповідно до законодавства на загальну суму 51 325 грн. на площу 512,1 м.кв. Було надано 2 дозволи на здійснення невід’ємних поліпшень, капітального ремонту орендованого майна, що є необхідним для використання його за призначенням.

Що стосується передачі нерухомого майна в оренду то Відділом було підготовлено та затверджено на сесії ради об’єкти оренди, а саме 13 площею 608,6 м.кв. у переліку І типу та 11 площею 679,3 м.кв. у переліку ІІ типу, однак звернень через Електронну торгову систему не було та розпорядник майна не виступав ініціатором оголошення аукціонів.

Крім того Відділом проведено аналіз нерухомого майна, що перебуває у комунальній власності – 24 092 м.кв, з яких 18 080 м.кв. використовуються для власних потреб, звідси і випливає, що близько 6012 м.кв. можна надати в оренду (провести продаж) та є попереднє розуміння щодо подальшого використання, однак необхідно чітко зважити всі «за»/«проти»  у 2024 році можна теоретично залучити додаткові кошти до місцевого бюджету. Серед проблем – відсутність актуальної справедливої балансової вартості, тому необхідно проводити або переоцінку основних засобів, порядок якої Відділом вивчається, або замовляти розроблення експертного звіту суб’єктами оціночної діяльності для визначення ринкової вартості.

Що стосується приватизації комунального майна, то наявно 2 об’єкта площею 2058,9 м.кв. із визначеною справедливою балансовою, ринковою вартістю. Після проведення аукціонів, можна від продажу залучити близько 1 млн.грн до місцевого бюджету.

За 2023 рік Відділом не було підготовлено жодних інформаційних повідомлень про проведення аукціонів відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна». Причиною чого була відсутність намірів від потенційних орендарів/покупців і неактуальність ініціювання та оголошення власником майна, через особливості проведення англійських, голландських аукціонів.

ДОДАТКИ: