Додаток 2

                                                                                                                                        до рішення Ісесії VІІІскликання

                                                                                                                                    (перше пленарне засідання)

                                                                                                                                    від 16.11.№1/7

                                                                                                                

П  О  Л  О  Ж  Е  Н  Н  Я

ПРО  ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  КАДУБОВЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

І.  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

     Виконавчим органом Кадубовецької   сільської ради є виконавчий комітет сільської ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

     Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією сільського голови. Виконавчий комітет утворюється в складі відповідного сільського голови. До складу виконавчого комітету сільської ради входять за посадою – секретар виконавчого комітету.

     Очолює виконавчий комітет сільської ради сільський голова.

     До складу виконавчого комітету сільської ради не можуть входити депутати відповідної ради. Особам, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

Повний текст документу