ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження рішення опікунської ради про доцільність призначення Бієн В.О. піклувальником над гр. Бієн К.В.

Рішення від 23.11.2023 №13/1