ДОДАТОК

до рішення Виконавчого комітету

Кадубовецької сільської ради

від 26.01.2021р. №1/2-1

 

 

Регламент

Виконавчого комітету та виконавчих органів Кадубовецької сільської ради

 

1. Загальні положення

  1. Порядок діяльності виконавчих органів Кадубовецької сільської ради і посадових осіб визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України, рішеннями сільської ради та даним Регламентом.
  2. Регламент виконавчих органів Кадубовецької сільської ради затверджується рішенням виконавчого комітету. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту. Регламент, зміни і доповнення до нього попередньо розглядаються на засіданні виконавчого комітету.

У випадках прийняття законодавчих актів, що приводять до виникнення розходжень окремих положень даного регламенту з чинним законодавством, на черговому засіданні виконавчого комітету повинні бути внесені відповідні зміни та доповнення до Регламенту. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

Повна версія документу