ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Про затвердження висновку опікунської ради про доцільність призначення піклувальника

РІШЕННЯ №3/1 ВІД 28.02.2024 РОКУ